Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2010 01 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė dailininkas Algirdas Petrulis

Sausio 25 d. mirė žinomas tapytojas, Valstybinės ir Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas Algirdas Petrulis.

Dailininkas gimė 1915 m sausio 16 d. Tapytojas mokėsi Kauno meno mokykloje, J.Vienožinskio studijoje. Nuo 1944 iki 1951 m. ir nuo 1962 iki 1984 m. dėstė Vilniaus valstybiniame dailės institute (Dabar – Vilniaus dailės akademija). 1968 m. jam buvo suteiktas docento vardas. Lietuvos dailininkų sąjungos nariu tapo 1946 m., pirmąją personalinę parodą surengė 1964 m.

Kaip rašė menotyrininkė Aldona Dapkutė, „A. Petrulio kūryboje justi tai, ką A. Gudaitis pavadino ,,formos tradicija”, t.y. tęstinumo ir įdirbio, amato suformuotą tapybos kultūrą. Užčiuopiame Lietuvos dailės šaknis, kurios išauga iš V.Kairiūkščio, J.Vienožinskio idėjų, prancūzų tapybos dvasios, Vakarų Europos klasikinio meno puoselėjamų grožio, gėrio, darnos vertybių (…) Apžvelgiant tokį ilgą ir nuoseklų kūrybos kelią, matome begalinį atsidavimą tapybai ir tikėjimą tapybos kuriančia galia. To nepakeitė jokios politikos, visuomenės ar estetikos pervartos. Pastovumas – gyvenime ir mene. (…) Nepakartojamų linijų slinktys, švelnūs teptuko prisilietimai, turtingiausios tonų gradacijos – alsuoja. Paveikslas kaip gyva organiška struktūra. Harmonija – kaip pasaulio sukūrimo atributas ir meninės kūrybos principas. Abstrakcijos – tai būsenos kvintesencija, dermės principo įkūnijimas. Jose – skaidrumas, žėrinti erdvė, romumas, taurumas, visybės tobulumas. Spalvų derinių prabanga – kaip amžino grožio emanacija. Už regimybės – sakralusis gyvenimo matmuo. Ta nuojauta šviesos… Paveikslo žiūrėjimas prilygsta meditacijai. Mūsų akims ir dvasiai atveriantys begalybę, paveikslai kartu įamžina ir kūrėjo sui generis – tapytoją Algirdą Petrulį.

Dailininkas apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, šv. Kristoforo statulėle ir pirmuoju Lietuvos dailininkų sąjungos ženkleliu.

Dailininkas pašarvotas Ritualinių paslaugų rūmuose, I salėje (Olandų g. 22, Vilnius).

Atsisveikinimas su dailininku nuo sausio 26 d. 14 val. Velionis išnešamas sausio 27 d. 14 val.

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu