2010 02 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

2010 m. Bičiulių premija – kalbininkei dr. Ritai Miliūnaitei

Ketvirtąją Bičiulių premiją literatūros vertėjai skyrė kalbininkei dr. Ritai Miliūnaitei už straipsnius, analizuojančius grožinės literatūros vertimų kalbą, už indėlį į LLVS rengiamus seminarus ir kitus renginius, už praktinę pagalbą vertėjams, praneša Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

Bičiulių premiją Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skiria asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai, – taigi kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui ir pan. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį puoselėjant ir garsinant literatūros vertimo meną.

Šių metų vertėjų Bičiulių premijos laureatė bus apdovanota atminimo dovana – skulptoriaus Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėle – ir diplomu. Jie bus įteikti per Vilniaus knygų mugę 2010 m. vasario 20 d., šeštadienį, 15 val. Litexpo rūmų Rašytojų kampe.

Rita Miliūnaitė gimė Rokiškyje. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto lituanistikos studijas, 1991 m. –  Lietuvių kalbos instituto aspirantūrą ir nuo tada dirba šio instituto Kalbos kultūros skyriuje. 1992 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai“. Yra dirbusi „Mūsų kalbos“, vėliau „Gimtosios kalbos“ leidinių redakcijose; nuo 1994 m. – „Kalbos kultūros“ žurnalo redakcinės kolegijos narė. 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete atliko habilitacijos procedūrą tema „Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai“. Yra išleidusi dvi monografijas (naujausia – 2009 m. „Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai“), straipsnių rinkinį „Apie kalbą ir mus“, yra dalies „Kalbos patarimų“ serijos knygelių sudarytoja ir bendraautorė. Domisi dabartine bendrine lietuvių kalba, jos norminimu ir raida, taip pat kalbos vartotojų kalbinėmis nuostatomis.

Be kita ko, kalbininkė kuria mokomuosius kompiuterinius lietuvių kalbos žaidimus („Kieti riešutėliai“ ir kt.); tvarko labai pravarčią interneto svetainę http://www.kalbosnamai.lt.

Dr. Rita Miliūnaitė yra nuolatinė vertėjų talkininkė ir patarėja. Ji vedė seminarus meistriškumo kursuose pradedantiesiems vertėjams, skaitė pranešimus LLVS rengtuose seminaruose ir viešose diskusijose, paskelbė literatūros vertimų kalbą nagrinėjančių straipsnių. Ne kartą buvo Šv. Jeronimo premijos komisijos narė.

Pirmuoju Bičiulių premijos laureatu 2007 m. paskelbtas žurnalas „Gimtoji kalba“, 2008 m. – Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir žurnalas „Rubinaitis“, 2009 m. – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.