2010 02 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min

Leidiniai apie baltų ornamentus, grafų ekspedicijas ir masonus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

 

Leidykla „Mintis“ kviečia apsilankyti jos leidinių pristatymuose ir anotuoja naujas knygas.

Vasario 20 d., šeštadienį, 12 val.,5.3 auditorija, I aukštas, Litexpo parodų centras

V. Celmo knygos „Baltų raštai ir ženklai“ pristatymas

Dalyvauja etnologas, senojo tikėjimo krivis Jonas Trinkūnas, etnologas, hum. m. dr. Vytautas Tumėnas, apeiginio folkloro kolektyvas „Kūlgrinda“, vertėja Dzintra Irbytė ir leidyklos atstovai. 

Latvių autoriaus V. Celmo knygoje baltų ornamento pasaulis netelpa vien etnologijos, mitologijos, archeologijos ir kitų mokslų rėmuose. Pabrėžiamos ornamento archaiškumo, mitologiškumo ir drauge inspiratyvumo savybės. V. Celmo knyga apima ne tik latvių, bet ir platesnį, visų baltų kultūros arealą, ornamento duomenis, pateikia nemažai informacijos ir apie lietuvių ornamentus, interpretuoja jų simboliką. Hipotetiškai atskleidžiamos baltų ornamento sąsajos, apmąstoma jo genezė, kilmė.
Knyga skirta itin plačiai skaitytojų auditorijai – ne tik etninės kultūros puoselėtojams, mokslininkams, menininkams, bet ir visiems, besidomintiems daile ir kultūra.

Vasario 20 d., šeštadienį, 16  val., 5.3 auditorija, I aukštas, Litexpo parodų centras

Neris ir jos krantai: K. Tiškevičiaus keliu po 150 metų.
V. Vaitkevičiaus knygos „Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga“ pristatymas

Dalyvauja autorius – hum. m. dr. Vykintas Vaitkevičius, istorikė, hum. m. dr. Reda Griškaitė, archeologas doc., hum. m. dr. Aleksiejus Luchtanas. Įspūdžiais dalijasi ir kiti ekspedicijos dalyviai.

1857 m. vasarą garsios LDK didikų giminės atstovas grafas Konstantinas Tiškevičius surengė mokslinę ekspediciją Neries upe ir pirmą kartą sudarė Neries aukštupio žemėlapį, didžiausių jos rėvų atlasą, atliko daugelį įvairių upės stebėjimų ir matavimų, Neries pakrantėse surengė istorinius, archeologinius, etnografijos ir folkloro tyrimus.

2007 m. vasarą, t. y. praėjus 150 metų, Lietuvos ir Baltarusijos keliautojai pakartojo K. Tiškevičiaus ekspedicijos kelią, o šioje kelionėje dalyvavę geografai, kultūros istorikai, archeologai, etnologai dėmesį sutelkė į Neries gamtą, kultūrą ir istoriją. Per 28 ekspedicijos dienas keliaujant pėsčiomis buvo tyrinėjamas Neries aukštupys – 47 km ruožas, likusieji 463 km įveikti pripučiamu plaustu. Knyga parašyta remiantis lauko užrašais, pasakojimų tekstais, nuotraukomis, vaizdo įrašais ir asmeniniais išgyvenimais.

Vasario 20 d., šeštadienį, 18 val., Forumas, Litexpo parodų centras

S. M. Małachowskio-Lempickio knygos „Masonai buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse 1776–1822: raida ir šaltiniai“ pristatymas-diskusija

Dalyvauja Istorijos instituto direktorius, hum. m. dr. Rimantas Miknys, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Žygintas Būčys, hum. m. dr. Arvydas Pacevičius, vertėjas Žilvinas Norkūnas. Vieno garsiausių masonų A. V. Mocarto kūrinius atlieka kamerinis ansamblis „Intermezzo“.  

Stanisławo Małachowskio-Łempickio studija „Masonai buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse 1776–1822: raida ir šaltiniai“ lietuvių kalba publikuojama pirmą kartą. Tai istorikams puikiai pažįstamas, tačiau plačiajai visuomenei mažiau žinomas lenkų tyrinėtojo veikalas. Daugelis dokumentų, kuriais naudojosi knygos autorius, jau dingę negrįžtamai. Nemaža dalis masonų archyvo, saugoto Varšuvos senųjų aktų archyve, sudegė 1944 m., o Vilniuje buvusios Vrublevskių bibliotekos masonikos rinkinys 1939 m. buvo išvežtas į Sovietų Sąjungą, kur buvo išgrobstytas.
Daugelis tyrinėtojų pažymi, kad laisvosios mūrininkijos mokslinė analizė bei tyrinėjimai, kaip ir pačios brolijos veikla, Rytų ir Vidurio Europoje yra neatsiejami nuo oficialaus valstybių požiūrio į demokratines vertybes – žmogaus teises ir laisves, toleranciją.

 

Leidyklos MINTIS stende 5. D27:  

Šeštadienį ir sekmadienį 12.00 – 15.00 val.
veikia „Kurkime kartu bendraminčių klubas“

Kviečiame susiburti dekupažo, modelino ir kitų dekoravimo technikų, muilo gaminimo ir kitokių rankdarbių mėgėjus ir entuziastus. Praktinėmis žiniomis ir dekoravimo džiaugsmu dalinsis knygos „Dekupažas ir kitos dekoravimo technikos“ autorė Lina Jaruševičiūtė ir jos bičiuliai.

 

Kiti leidyklos MINTIS leidiniai Vilniaus knygų mugėje 2010 (vasario 18 – 21 d.)


Lina Jaruševičiūtė „Dekupažas ir kitos dekoravimo technikos“

Tai išsamus praktinis dekoravimo vadovas skirtas visiems dekoruojantiems. Ne tik dekupažo technikos mėgėjams, bet ir ieškantiems platesnių dekoravimo galimybių bei naujų idėjų. Knygoje detaliai pristatomi pagrindiniai dekupažo technikos etapai, dekoravimui skirtų priemonių veikimo principai, jų naudojimo gudrybės ir išskirtiniai efektai, dekoravimo technikos bei techniniai sprendimai: paveiksliukų ploninimo būdai, netradicinės sendinimo, auksavimo technikos, pritapymas, šešėliavimas ir spalvų maišymas, stiklo ir tekstilės dekoravimas, rankų darbo popieriaus gaminimas, dekoravimas reljefinėmis pastomis ir daugybė kitų. Kai kurios technikos eksperimentuojant atrastos pačios autorės.

Viktoras Suvorovas „Paskutinė respublika. III dalis. Sutriuškinimas.“

Iš rusų kalbos vertė Vaclovas Mikailionis, Laimutė Vasiliauskaitė

Tai trečioji trilogijos „Paskutinė Respublika“ knyga, skirta neišsemiamiems klausimams: kodėl Stalinas pralaimėjo karą, kodėl Antrasis pasaulinis karas Sovietų Sąjungai baigėsi pergale, kuri pasirodė esanti blogesnė nei bet koks pralaimėjimas ir kt.

EuripidasTragedijos: Trojietės, Hekabė, Andromachė“

Iš senosios graikų kalbos vertė Henrikas Zabulis

Euripidas (V a. pr. Kr.) – paskutinis didžiosios graikų tragikų trijulės (Aischilas, Sofoklis, Euripidas) atstovas, pralenkęs savo amžių moderniomis idėjomis ir subtiliu veikėjų psichologizmu. Dramaturgas jau antikoje pagarbiai vadintas scenos filosofu, o šių dienų literatūros kritikai jo kūrinius laiko nauju etapu teatro meno istorijoje, pabrėžia jų įtaką šiuolaikiniam teatro menui. Euripido dramos artimos ir XXI a. skaitytojui savo sudėtingu veiksmu, jautriu santykiu su žmogumi, jo vaizdavimu atsisakant patoso bei subtiliu veikėjų aistrų ir emocijų atskleidimu. Ne mažiau svarbus Euripido tragedijų bruožas, būdingas ir šiame rinkinyje pristatomiems kūriniams, – išskirtinai stiprios moterys, aistringos, kerštaujančios, paniekintos, kenčiančios ir verčiančios kentėti kitus.

Albertas VitkusVerkiai. Istorija ir dabartis / Verkiai. Past & today

Pirmoji serijos „Po Vilniaus apylinkes“ knyga skirta Vilniaus miesto daliai, esančiai dešiniajame Neries krante, į šiaurę nuo miesto centro, – Verkių dvarui su rūmais, Verkių regioniniam parkui, aprėpiant laikotarpį muo pagonybės iki Verkių vizijos ateityje. Dvikalbiame informaciniame leidinyje pateikiama koncentruota plačios apimties medžiaga, skirta Verkiams –  ne tik vietovei siaurąja prasme, dvarui su rūmais, bet ir Verkių regioniniam parkui, aprėpiant laikotarpį nuo pagonybės iki Verkių vizijos ateityje.

Tai vadovas savarankiškai keliaujantiems turistams, norintiems atrasti ir pažinti išskirtinį gamtos ir architektūros paminklą, susipažinti su Lietuvos kultūros ir gamtos paveldu. 

 

Jonas Mikelinskas „Niurnbergo šešėlyje“

Knyga liudija atkaklias ir ilgalaikes autoriaus pastangas ir toliau žengti sunkiu ir nedėkingu tiesos paieškų keliu. Anot rašytojo, tokių paieškų aktualumą bei svarbumą padidina ir tas apgailėtinas faktas, kad po Antrojo pasaulinio karo Europoje ir kone visoje Žemės planetoje įsiviešpatavo tokia keista padėtis, kai holokaustą neigiantis ar juo abejojantis žmogus gali atsidurti kalėjime, o pilietis, kolaboravęs su sovietinio genocido „prarabais“, be jokių kliūčių gali atsisėsti į valstybės prezidento kėdę.

Tad ar gali tokia padėtis, kai iki šiol pasauliniu mastu dar nepasmerktas sovietinis komunizmas ir kai tikram genocidui priskiriamas vien tik žydų holokaustas, nerūpėti tikram tiesos ieškotojui arba tikram istorikui?

Philippe Bénéton „Politikos mokslo įvadas“

Iš prancuzų kalbos vertė Elena Belskytė

Garsus prancūzų mokslininkas, Reno universiteto teisės ir politikos mokslų profesorius Philipas Benetonas knygoje iškelia esminius, pamatinius politikos mokslo klausimus, apžvelgia politikos interpretacijos būdus ir svarbiausias temas, atskleidžia pagrindines šiuolaikinės politikos ypatybes ir didžiausius iššūkius. Studijoje nuosekliai nagrinėjamos dvi šiuolaikinės politikos srovės: ideologinė ir liberalioji demokratinė.

Timothy Snyder „Tautų rekonstrukcija

Iš anglų kalbos vertė Rimantas Matulis

Amerikiečių istorikas, Vidurio ir Rytų Europos tyrinėtojas T. Snyderis knygoje tyrinėja moderniųjų Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos valstybių susikūrimą. Snyderis pabrėžia, kad, norint suvokti XX a. diktatūrų vykdytas masines civilių gyventojų žudynes, jų pobūdį ir mastą, pirmiausia reikia pripažinti, kad būtent šis regionas atsidūrė brutalių nusikaltimų epicentre. Kuriamas pasakojimas grindžiamas archyvinių dokumentų bei naujausių lenkų, ukrainiečių, lietuvių istorikų darbų analize.

Vienas didžiausių šios knygos privalumų, kurį pajus tiek profesionalūs tyrėjai, tiek mėgėjai, yra tas, kad autorius pabandė paaiškinti tas problemas, kurios yra ir bus nuolatinių diskusijų, ginčų objektas tiek lietuviškoje, tiek mūsų kaimynų istoriografinėje tradicijoje.

Estetika – XX a. Antologija. I tomas“

Sudarytojas Antanas Katalynas

Fundamentalios estetikos antologijos pirmas tomas skirtas svarbiausioms XX a. estetikos problemoms, jų sprendimo būdams, teorinėms tendencijoms. Jį sudaro užsienio šalių estetikų darbų (C. J. Ducasse’o, M. Beardsley’o, E. M. Joado, J. Stolnitzo, F. Sibley’o, G. Dickie’o ir kt.) vertimai į lietuvių kalbą ir juos pristatantys originalūs analitiniai A. Katalyno straipsniai.  

 Antologija skirta visiems, kas domisi estetikos teorijos bei istorijos problemomis, pirmiausia įvairių humanitarinės kultūros sričių specialistams – menotyrininkams, meno kritikams, literatūros, dailės, muzikos, teatro ir kitų meno šakų tyrėjams, taip pat meno pedagogams, aukštųjų mokyklų meno disciplinų, filosofijos dėstytojams bei akademiam jaunimui.    

www.mintis.eu