2010 02 19

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Benediktas XVI savo vyskupijos kunigams: kunigas pirmiausia turi būti žmogus

„Kunigas, kad galėtų tikrai būti tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, turi būti žmogus. Dievo Sūnus tapo žmogumi būtent tam, kad būtų kunigas ir kad galėtų įgyvendinti savo, kaip kunigo misiją“. Šiais žodžiais popiežius Benediktas XVI kreipėsi į savo vyskupijos kunigus, ketvirtadienį su vikaru Romos miestui kardinolu Vallini dalyvavusius metiniame susitikime su popiežiumi, Romos vyskupu.

Popiežius Benediktas XVI pasakė kalbą komentuodamas susitikimo pradžioje perskaitytą apaštalo Pauliaus laiško žydams skaitinį.

Būti tarpininku, būti tiltu, kuris sujungia, kuris veda žmones į Dievą, į išganymą, į jo tikrąją šviesą ir jo tikrąjį gyvenimą – būtent tai ir yra kunigo misija, – kalbėjo popiežius.

Tačiau tik Dievas gali atsivesti mane ir įgalioti dalyvauti Kristaus slėpinyje. Tik Dievas gali įžengti į mano gyvenimą ir paimti mane už rankos. Tačiau visuomet reikia gaivintis sakramentu, priimti Dievo dosniai suteikiamą dovaną. Todėl kunigas turi būti tikrai Dievo žmogus, turi artimai pažinti Dievą ir jį atpažinti bendrystėje su Kristumi. Ši bendrystė turi būti patirta.

Tačiau toks gyvenimo pasirinkimas reikalauja iš kunigo puoselėti jausmus pagal Dievo valią. Tai nėra lengvas atsivertimas, ypač atsižvelgus į šiuolaikiniame žmonių mentalitete įsikerojusį nuolaidų nukrypimą: Sakoma, „melavai, – tai žmogiška, vogei – tai žmogiška“. Tačiau tai nėra tikras žmogiškumas.

Būti tikrais žmonėmis reiškia būti dosniais, būti gerais, siekti teisingumo. Taip pat ir kunigas visuomet turi vadovautis žmogiškosiomis dorybėmis. Žinome, kad žmogus yra pažeistas nuodėmės, tačiau padedant Kristui, jis gali įveikti vengtiną blogį. Tai gyvenimo procesas, kuris turi prasidėti kunigų seminarijoje, kuris tačiau turi lydėti kunigus visą jų gyvenimą.