2010 02 20

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Pakistanas dėkingas katalikiškam Marijos Adelaidės raupsuotųjų centrui

Jau pusę amžiaus Pakistane, Karačio provincijoje veikia katalikiškas Marijos Adelaidės raupsuotųjų centras. Nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio jam vadovauja vokiečių kilmės vienuolė Ruth Pfau, priklausanti Marijos Širdies dukterų kongregacijai.

Kongregacija pradėjo dirbti su raupsuotaisiais dar 1956 metais, o 1963 metais, jau atvykus seseriai Ruth Pfau, atidarė modernią kliniką raupsams gydyti. Po to sekusį dešimtmetį sesuo Pfau su pagalbininkais aktyviai įtikinėjo vyriausybę pradėti nacionalinio lygio kovos su raupsais kampanija ir padėjo ją parengti. Tuo metu raupsų liga buvo dar labai paplitusi, ypač Karačio provincijoje. Po kelių dešimčių metų darbo pasiekta gerų rezultatų, sergamumas raupsais atitinka Pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus kriterijus. Vis dėlto Pakistanas didelė šalis ir manoma, kad šiuo metu visame krašte galėtų būti apie 60 000 raupsais užsikrėtusių asmenų.

Beveik toks pat skaičius, apie 54 000 pacientų yra apsilankę Marijos Adelaides raupsuotųjų centre nuo jo įkūrimo. Kadangi yra sukurti tikrai veiksmingi vaistai nuo raupsų, centro duomenimis 98 procentai pacientų buvo gydyti veiksmingai, kartais taipogi suteikiant pagalbą jų šeimoms. Kadangi Pakistanas yra musulmonų daugumos šalis, natūralu, kad dauguma pacientų buvo musulmonai.

Sesuo Pfau yra gavusi daug Pakistano valdžios apdovanojimų ir įvertinimo ženklų. 1988 metais jai buvo suteikta Pakistano pilietybė, taip tarsi pripažįstant, kad jos darbas, motyvuotas krikščioniškos meilės artimui, yra indėlis į visos Pakistano valstybės ir visuomenės bendrąjį gėrį.