Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2010 02 21

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS Lk 4, 1–13 „Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo alkanas. Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona!

Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo“. O Jėzus jam atsakė: „Parašyta:

Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!

Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta:

Jis palieps savo angelams sergėti tave ir dar: 

Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį“.

Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: 

Negundyk Viešpaties, savo Dievo!

Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.

Kiti skaitiniai: Įst 26, 4–10; Ps 91; Rom 10, 8–13


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius

Pirmojo gavėnios sekmadienio evangelijoje kalbama apie Jėzaus gundymą. Jėzus buvo gundomas, kaip ir mes visi. Jis atsispyrė gundymams visiškai atsiduodamas Tėvo valiai ir naudodamas Dievo Žodį kaip ginklą prieš šėtoną.

Gundytojo taktika visada vienoda: tai  „kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė” (1Jn 2, 16) Velnias Jėzui tarė: „Esi alkanas, tai liepk šiam akmeniui pavirsti duona” – tai kūno geismas.  Arba: „Matai pasaulio karalystes, pagarbink mane ir visa bus tavo” – akių geismas.  Ir vėl: „Pulk nuo šventyklos žemyn, angelai tave pagaus”.  Čia yra gyvenimo puikybė, nes tu pasidarysi garsus ir visi tavimi stebėsis.

Ar ne panašiai buvo gundoma ir Ieva rojuje: „To medžio vaisius geras maistui” – kūno geismas. „Jis gražus pažiūrėti”– akių geismas. Ir galų gale: „Kai užvalgysite, būsite kaip dievas” – čia jau gyvenimo puikybė. Ieva pasidavė gundytojui.

Panašiai esame gundomi ir mes. Kaip atsispirti pagundoms?  Privalome visiškai pasitikėti Jėzaus atnešta pergale ant kryžiaus,  lygiai, kaip ir  Jėzus naudokim  Dievo Žodį, kaip ginklą. Jėzus mums atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri mus perspėja, moko bei padeda sunkiose gyvenimo situacijose.

Šios gavėnios metu pasiryžkime praleisti daugiau laiko maldoje bei skaitant Šv. Raštą – Dievo Žodį, kuris mums padės labiau priartėti prie Jėzaus ir atsispirti pagundoms.

Bernardinai.lt