Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Arkiv. A.Amato: Kristaus skaistybė pagrindžia kunigų celibatą

„Daugelis nesupranta skaistybės reikšmės, įskaitant nūdienos krikščionis. Tačiau katalikų Bažnyčioje celibatui yra skirta neginčijama vieta, nes visai pagrįstai galima kalbėti apie Kristaus celibatą“. Tai pažymėjo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas šiomis dienomis Romoje Šventojo Kryžiaus universitete vykusioje konferencijoje apie kunigų celibatą.

Tarpdisciplininio pobūdžio konferencija buvo surengta Bažnyčios švenčiamų Kunigų metų kontekste.

Pasak kongregacijos prefekto arkivyskupo Angelo Amato, kunigams santuokos atsisakymas yra teologinė vertybė, primenanti pareigą sekti Kristaus pavyzdžiu. Lytinių santykių ir vedybų atsisakymas kunigams reiškia pasišventimą Dievo ir žmonių reikalams visomis turimomis žmogiškomis pastangomis, – pažymėjo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Amato.

Konferencijos darbai buvo užbaigti Romoje veikiančių kunigų seminarijų ir kolegijų rektorių atvira diskusija apie kunigų celibato ugdymą nūdienos Bažnyčioje Romoje ir pasaulyje. Konferencijos dalyvius penktadienį pasveikino Kunigų kongregacijos prefektas, Claudio Hummes, OFM.