2010 03 17

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Ispanijos vyskupai: Kunigystėje svarbiausia – patiriamas ir liudijamas gailestingumas

Ispanijos Vyskupų Konferencija (IVK) metinės Kunigų seminarijos dienos proga iškėlė Šventojo Arso klebono kunigystės pavyzdį. Pasak ganytojų, Jonas Marija Vianėjus yra neprilygstamas Dievo gailestingumo liudytojas ir kaip toks yra šviesus pavyzdys kunigystei besiruošiantiems vyrams.

Metinė Kunigų seminarijos diena Ispanijoje minima šv. Juozapo liturginės šventės dieną, kovo 19-ąją. Kelti Šv. Arso kleboną pavyzdžiu klierikams buvo tarsi savaime suprantamas vyskupų nutarimas todėl, kad Bažnyčia šiemet švenčia Kunigų metus, kuriuos popiežiaus paskelbė minit Arso klebono Jono Marijos Vianėjaus mirties jubiliejines 150 metines.

Patiriamas ir liudijamas gailestingumas yra pirmoji ir svarbiausia kunigystės pašaukimo dimensija – jo konkretus ryšys su gailestinguoju Kristumi. Šis santykis turėtų gilėti ir augti kandidato formavimosi kunigų seminarijos laikotarpiu, – pažymėjo laiške IVK.

Ganytojai laiške pažymėjo, kad kunigo gyvenimas ir misija, nepaisant sunkaus ir sudėtingo darbo, žavi vis daugiau jaunų ispanų. Pagal vyskupų paskelbtus statistinius duomenis, krašto kunigų seminarijos po daugelio iš eilės mažėjančių pašaukimų metų 2009-2010 akademiniais metais priėmė 42 kandidatus daugiau nei pernai.

Ganytojai be kita ko laiške prisiminė popiežiaus karštą raginimą gerai atrinkti kunigystei tinkamus kandidatus ir pacitavo Benedikto XVI laišką pradedant Kunigų metus: „Šiandieniame pasaulyje, lygiai kaip ir nelengvais Arso klebono laikais, kunigui būtina savo gyvenimu bei veikla galingai liudyti Evangeliją.“

IVK įsteigė Kunigų seminarijos dieną 1935 metais. Ispanijos Bažnyčios kunigų seminarijose šiuo metu studijuoja 1,265 klierikai.