Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Panevėžio vyskupijoje intensyviai rengiamasi Lietuvos jaunimo dienoms

Panevėžyje jau metai vyksta pasirengimas LJD, o nuo rugsėjo mėn. jie intensyviai kas dvi savaitės vyksta nuo rugsėjo. Dabar posėdžiai kviečiami kiekvieną savaitę. Vyskupijos Jaunimo centro visos pajėgos yra sutelktos pasirengti Lietuvos jaunimo dienoms. Koordinacinis posėdis vyksta kasdien. Kai kurie darbuojasi net po 12 val. per parą. Kovo vidury ilgalaikiai LJD savanoriai buvo susirinkę į sąskrydį Panevėžyje. Jie tarp įvairių pasiūlymų pasirinko koordinacinį štabą įkurti Rimkevičaitės mokykloje. Susitikimo dalyviai apžiūrėjo visas renginio vietas, aptarė detales.

Kovo 18 dieną LJD koordinacinė Panevėžio grupė rinkosi į savo eilinį, atrodo, šešioliktą, pasitarimą. Dienotvarkėje buvo svarstoma keletas klausimų. Tarp jų – apgyvendinimas; posėdžio kovo 22 d. bendrieji klausimai; mokyklų lankymas; reklamos poreikis, savanorystės parapijose padėtis. Taip pat buvo apsvarstyti ir kiti vyskupijos jaunimo einamieji reikalai: maisto banko akcija; parapijos lyderių rekolekcijos; PJD Pasaulinės dienos šventimas Verbų sekmadienį.


Šiandien pagal gautus atsakymus į parapijose išdalytas anketas, Panevėžyje šeimos pasirengusios priimti 300 jaunų žmonių. Visi kiti bus apgyvendinami mokyklose. Mokyklų situacija irgi nėra džiuginanti. Kai kurios mokymo įstaigos negalės priimti dėl vis dar prastų sanitarinių sąlygų. Tokią mokyklų padėtį pristatė Panevėžio parapijų atstovai.

Panevėžio miesto ir rajono merai pažadėjo dar kartą savo ruožtu paraginti mokyklas, bendruomenes ir kultūros įstaigas, turinčias minimalią infrastruktūrą, susiorganizuoti ir apgyvendinti jaunimą iš Lietuvos. Iškilo atnaujintos ir atnaujinamos reklamos intensyvus poreikis. Jau yra sukurtas filmukas apie LJD Panevėžio kraštui, kuris transliuojamas per ATV. Reikia reklaminių tentų, kuriuos dera iškabinti iki Velykų. Per kunigų permanentinius susitikimus bus siūloma juos išsipirkti. Atrodo, Lietuvoje atšils, todėl reiks LJD marškinėlių. Juos planuojama pagaminti iki Velykų.

Panevėžio parapijiečiai budės prie mokyklų ir bus INFO savanoriais, t. y. pagrindiniais savanoriais. Svečiai bus pasitinkami prie Panevėžio prieigų, iš kur savanoriai juos nusiųs pagal registracijos vietą, kuri vyks mokyklose. Registraciją ir nakvynių koordinavimą vykdys trumpalaikiai savanoriai. Savanoriai bus pasipuošę išskirtiniais ženklais. Miesto išsamiam pažinimui bus kursai. Šį darbą koordinuoja centro darbuotojai kun. Domingo, Jurgita Mulokaitė ir Elona Stasiūnaitė.

Parapijų lyderiams organizuojamos rekolekcijos balandžio 9–11 dienomis Truskavoje. Jas ves kun. Kęstutis Brilius ir kun. Mindaugas Kučinskas tema „Džiaugsmas“. Kviečiame motyvuotą jaunimą.

PJD parapijose, solidarizuojantis su viso pasaulio jaunimu, per Verbas švenčiama įvairiai: tai ir Mišios jaunimui, filmukai, LJD pristatymas, vakarėliai ir susitikimai.

Kun. Algirdas Dauknys