2010 03 30

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mažėjant kunigų skaičiui, Prancūzijos vyskupai žada keisti sielovados struktūras

Lurde praėjusią savaitę vyko Prancūzijos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Šeštadienį buvo paskelbtas jo darbus apibendrinantis komunikatas.

Prancūzijos Bažnyčia yra gyva ir dinamiška, – sakoma baigiamajame komunikate, – tačiau kartu ji neslepia dabartinei epochai būdingų problemų. Visų pirma regimai mažėja krikščionių aktyvumo ženklų visuomeniniame gyvenime. Silpnėja tikėjimo perdavimas jaunajai kartai. Kunigų skaičiaus mažėjimas verčia imtis bendruomenių struktūros reformų.

Per dešimtį metų, nuo 1998-ųjų iki 2008-ųjų, kunigų skaičius nuo 26 598 sumažėjo iki 19 640. Per tą patį laiką seminaristų skaičius sumažėjo nuo 1 043 iki 741, tačiau nuolatinių diakonų skaičius išaugo nuo 1 273 iki 2 250. Tokia padėtis verčia Bažnyčią reformuoti savo struktūras, labiau priderinti prie dabartinės situacijos.

Neretais atvejais teks peržiūrėti pačią parapijinės bendruomenės sampratą ir kunigo vaidmenį. Ne visos parapijos ir bendruomenės turės joms vadovaujantį kunigą. Kunigo pašaukimas vis mažiau bus susiejamas su viena konkrečia vieta, bet kunigams teks persiorientuoti į keliautojų, bendruomenių lankytojų vaidmenį.

Prancūzijos vyskupų komunikate kalbant apie jau priartėjusias Velykas, pažymėta, kad jas šiemet tą pačią dieną švenčia ir Julijaus kalendoriaus besilaikantys krikščionys. Šia proga Prancūzijos vyskupai siunčia nuoširdžius linkėjimus Rytų Bažnyčioms priklausantiems broliams ir seserims, ypač toms bendruomenėms, kurios dar neseniai kentė persekiojimus.