2010 04 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lietuvos vyskupai išreiškė užuojautą Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams

Balandžio 10 d. Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas išplatino katalikų vyskupų užuojautos pareiškimą ir raginimą melstis už aviakatastrofoje žuvusius Lenkijos delegacijos narius.

„Tik ką džiūgavome, švęsdami Kristaus prisikėlimo dieną, o šiandien mus pasiekė be galo skaudi žinia apie Lenkijos prezidento, Bažnyčios hierarchų, daugelio aukštų Lenkijos valstybės pareigūnų, bei kitų bendrakeleivių tragišką mirtį sudužus juos skraidinusiam lėktuvui.

Dievo Gailestingumo sekmadienį, ypač švęsdami Eucharistiją, melskimės už žuvusiuosius, kad Viešpats jiems būtų gailestingas ir už visą Lenkų tautą, prašydami Dievo malonės jos žmonėms pakelti be galo skaudžią netektį. Kristaus prisikėlimas teapšviečia ir testiprina visus šioje netekties valandoje.

Lenkijos Bažnyčios ir Valstybės vadovams siunčiame giliausią užuojautą ir reiškiame krikščionišką solidarumą.“ – rašoma užuojatos  laiške.