Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kard. C. Hummes kunigams: Džiugiai tęskime kasdienę misiją Bažnyčioje ir pasaulyje

Artėjant Kunigų metų pabaigai, Kunigų kongregacijos prefektas kardinolas Claudio Hummes paskelbė laišką kunigams.

Bažnyčia džiaugiasi Kunigų metais ir yra dėkinga Viešpačiui, kad įkvėpė Šventąjį Tėvą juos paskelbti, – rašo kardinolas, kreipdamasis į viso pasaulio kunigus. Pasak kardinolo, sprendžiant pagal Romą pasiekiančius pranešimus apie įvairius kunigų metų renginius ir iniciatyvas, kurių vietinės Bažnyčios ėmėsi šia proga, Kunigų metai atliepė tiek viso pasaulio kunigijos, tiek ir visos Dievo tautos į juos sudėtus lūkesčius.

Kardinolas neslepia, kad būtent šiais kunigams skirtais metais išryškėjo ir kai kurių kunigų lytiniai nusikaltimai, kuriuos privaloma absoliučiai ir nedviprasmiškai smerkti. Šiuos nusikaltimus įvykdę kunigai turi atsakyti prieš Dievą ir teismuose, taip pat ir civiliniuose. Reikia melstis ir už nusikaltusius kunigus, kad jie atsiverstų ir sulauktų Dievo gailestingumo. Vis dėlto turi būti aišku, kad Bažnyčia yra pasiryžusi neslėpti ir neminimalizuoti šitų nusikaltimų. O visų pirma Bažnyčia nori padėti kunigų lytinį išnaudojimą patyrusioms aukoms, nori padėti nuskriaustiesiems apginti savo teises ir atgauti pasitikėjimą.

Antra vertus, negalima leisti, kad dėl kai kurių kunigų nusikaltimų būtų kaltinama visa kunigija. Kas imasi tokių apibendrinimų, nusikalsta teisingumui. Taip pat ir šią žinią Bažnyčia, švenčianti Kunigų metus, nori skelbti pasauliui. Kas turi pakankamai geros valios, tas yra pajėgus atskirti kaltuosius nuo nepagrįstai kaltinamųjų.

„Bažnyčia jus myli“

Pasakęs tai, ką buvo privalu pasakyti, dabar grįžtu pas jus, brangūs kunigai, – rašo kardinolas Claudio Hummes. Bažnyčia jus myli, jus gerbia ir jumis didžiuojasi. Ypač dabartiniu kančios metu jus gerbia ir jums didžiuojasi visa pasaulio katalikų bendrija.

Po dviejų mėnesių užbaigsime Kunigų metus. Popiežius, brangieji kunigai, jus nuoširdžiai kviečia iš viso pasaulio atvykti į Romoje birželio 9, 10 ir 11 dienomis vyksiantį uždarymą. Atvykite gausiai, neatmeskite popiežiaus kvietimo. Dievas jus laimins. Popiežius sustiprins jūsų kunigišką tarnystę Bažnyčioje.

Pasak kardinolo, svarbu, kad ir gausiu dalyvavimu kunigai liudytų pasauliui, jog jie yra pasiryžę be baimės tarnauti Kristaus jiems patikėtai žmonijai, kad jie yra solidarūs su Šventuoju Tėvu, kuriam pastaruoju metu buvo mesti nepagrįsti kaltinimai. Gausus kunigų dalyvavimas bus ženklas, kad kunigija kategoriškai atmeta puolimus prieš popiežių.

Kunigų metų užbaigimas, – rašo kardinolas, – turi būti ne pabaiga, bet nauja pradžia. Mes, Dievo tauta ir ganytojai, dėkojame Viešpačiui už šį ypatingą mąstymo apie kunigystę ir maldos už kunigus metą. Pasižadame labai atidžiai klausytis, ką Šventoji Dvasia mums nori pasakyti. Džiugiai tęskime mūsų kasdienę misiją Bažnyčioje ir pasaulyje, būdami tikri, kad Dievas, istorijos Viešpats, yra su mumis ir krizių metu, ir naujais laikais.