2010 04 26

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

JAV atidaryta internetinė svetainė pašaukimams skatinti

JAV vyskupai skatins pašaukimus į kunigiškąją tarnystę ir pašvęstąjį gyvenimą vien šiam tikslui skirtoje internetinėje svetainėje. Naujoji svetainė (www.ForYourVocation.org) pradėjo veikti balandžio 25 dieną, kai visame pasaulyje buvo minima Maldų už pašaukimus diena.

Už puslapio kūrimą atsakingas JAV episkopato atstovas kun. Daivid Toups pažymėjo, jog naujuoju internetiniu puslapiu siekiama padėti kunigystės ir pašvęstojo gyvenimo siekiantiems asmenims geriau įsiklausyti ir atsiliepti į Dievo pašaukimą, o visiems kitiems priminti kaip svarbu už pašaukimus melstis ir darbuotis.

Puslapyje, pagal popiežiaus šių metų Maldų už pašaukimus žinios temą – „skatinti pašaukimus liudijimu“ – paruošti videoklipai su kunigų, vyrų ir moterų vienuolių, taip pat jų šeimų narių, pasakojimais.

Pasak internetinio puslapio kūrėjų, liudijimų klipais JAV episkopatas siekia atsiliepti į dar vieną popiežiaus raginimą veiksmingiau naudotis skaitmeninėmis susisiekimo technologijomis Žodžio tarnystėje. JAV episkopatas rudenį žada paleisti dar kitą pašaukimų svetainę ispaniškai kalbantiesiems JAV katalikams.