2010 04 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Pratęsta registracija į Kunigų metų užbaigimo renginius Vatikane

Registracija į kulminacinį Kunigų metų renginį Romoje birželio 9-11 d. yra pratęsiama. Apie tai pranešė Kunigų kongregacija, koordinuojanti renginio programą bei svečių priėmimą. Norinčiųjų dalyvauti gausa paskatino pratęsti registracijos terminą iki gegužės 17 dienos, – pažymima Kunigų metams skirtame internetiniame puslapyje „annussacerdotalis.org“.

Renginyje dalyvaus ir Lietuvos kunigų delegacija, kurią sudarys apie 20 kunigų bei šeši diakonai, informuoja LVK sekretoriatas. Lietuvių grupę lydės ir trys vyskupai: Jonas Kauneckas (Panevėžio vyskupija), Rimantas Norvila (Vilkaviškio vyskupija) bei Jonas Boruta SJ (Telšių vyskupija).

Į tarptautinį renginį nuvykti negalėsiantys kunigai turės galimybę dalyvauti susitikimuose su popiežiaus namų pamokslininku Raniero Cantalamessa OFM Cap. Tėvas kapucinas lankysis Lietuvoje birželio 9-13 d.

Kunigų kongregacijos vadovas kardinolas Claudio Hummes pakartotiniu laišku ragino kunigus atvykti kuo gausiau, kad popiežius „sustiprintų jūsų kunigišką tarnystę Bažnyčioje“.

Į pasaulinį kunigų suvažiavimą, pasak rengėjų, užsiregistravo penki tūkstančiai kunigų. Apsisprendusieji dalyvauti suvažiavime gali registruotis piligriminių kelionių agentūroje „Opera Romana Pellegrinaggi“, informuoja Vatikano radijas.

Pagrindiniai Kunigų metų uždarymo renginiai vyks birželio 9-11 d.

Birželio 9 d. temą „Atsivertimas ir misija“ gvildens Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris, – jis pranešimą skaitys Šv. Pauliaus už miesto sienų bazilikoje.

Birželio 10 d. tema: „Vakarienbutis: kviesti Šv. Dvasią kartu su Marija, broliškoje bendrystėje“ – ją aptars Kvebeko arkivyskupo kardinolo Marc Ouellet, P.S.S. Programa vyks Švč. Mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje. Be teologinių pranešimų programoje numatytas šlovinimas, eucharistinė adoracija ir išpažinties galimybė.

Birželio 10-sios vakare – maldos vigilija šv. Petro aikštėje, kurios metu nuskambės kunigų gyvenimo liudijimai, įvyks dialogas su popiežiumi Benediktu XVI bei eucharistinė adoracija.

Birželio 11 d. tema – „Su Petru, bažnytinėje bendrystėje“. Minint Švenčiausios Jėzaus Širdies iškilmę,  šv. Petro bazilioje Mišias aukos popiežius Benediktas XVI. 

Pasaulinę maldų už kunigų šventėjimą dieną 1995 metais įvedė popiežius Jonas Paulius II.