2010 05 07

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lenkijos Bažnyčia Kunigų metų proga prisiminė žuvusius kunigus

Lenkijos Bažnyčia Kunigų metų proga prisiminė tris tūkstančius per Antrąjį pasaulinį karą, komunistų valdymo metais ir misijų šalyse žuvusius lenkus kunigus.

Praėjusį savaitgalį Čenstakavo Dievo Motinos šventovėje buvo surengta Lenkijos kunigų piligrimystė. Jos metu buvo dėkojama už kunigystės dovaną ir meldžiamasi už visus vyrus, atsiliepusius į kunigystės pašaukimą.

skirai buvo prisiminti visi kunigai ir klierikai, kurie žuvo per pastaruosius septynis dešimtmečius karuose, per persekiojimus ir misijose. Jų atminimui įamžinti buvo išleista knyga su visų žuvusiųjų vardais. Šią knygą Lenkijos Bažnyčia simboliškai įteikė Jėzaus Motinai Marijai ją palikdami Čenstakavo Dievo Motinos šventovėje.

Šventovėje garbinamai „Juodajai Madonai“ taip pat buvo įteikta speciali urna, į kurią supilta žemės iš vietų, kuriose lenkai kunigai ir klierikai buvo nužudyti ir persekioti.

Renginyje balandžio 30 – gegužės 1 dienomis dalyvavo maždaug penki tūkstančiai kunigų ir 50 vyskupų iš visos Lenkijos, taip pat iš Lietuvos. Iškilmėje dalyvavęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila savo įspūdžiais pasidalijo prieš keletą dienų perduotame pokalbyje su mūsų radiju.

Kunigų metams skirtam renginiui vadovavo iš Romos atkeliavęs Kunigų kongregacijos prefektas kardinolas Hummes. Iškilmės procesijoje buvo nešamos Arso klebono ir viso pasaulio kunigų globėjo šv. kun. Jono Marijos Vianėjaus relikvija. Iškilmės dalyvius pasveikino popiežius Benediktas XVI.