2010 05 11

bernardinai.lt

Katalikai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Tėvo Raniero Cantalamessos OFM Cap. programa Lietuvoje

Švęskime kartu su Popiežiaus pamokslininku
tėvu Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Gerosios Naujienos šventę Vilniuje
Evangelija yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam
(plg. Rom 1, 16)

Birželio 12 d. (šeštadienį)
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

13.00 Šlovinimas, konferencijos
16.30 Sutaikinimo pamaldos
17.30 Šv. Mišios

Kviečiame visus, visus, visus!

——–

Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje dieną Kaune
Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios (Apd 2, 4)

Birželio 13 d. (sekmadienį)
Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, S. Daukanto g. 28

10.00 Šlovinimas, malda, konferencijos
13.00 Pietų pertrauka
15.00 Šlovinimas, liudijimai, malda
17.00 Eucharistijos šventimas

Ypač kviečiamos maldos grupės ir bendruomenės.

Organizatoriai
Katalikų evangelizacijos centras
Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras
Vilniaus arkikatedra bazilika

———

Kunigų rekolekcijos birželio 7–11 d.
Viešpaties Dvasia ant manęs, nes Jis patepė mane… (Lk 4, 18)

Birželio 7–11 d. (pirmadienį–penktadienį)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, Kalvarijų g. 325

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA.
Registruotis nuo kovo 22 d. iki gegužės 21 d.
tel. (37) 32 14 22, mob. tel. 8 699 64626 nuo 10 iki 17 val. arba
el. paštu // [email protected]

Plačiau

Raniero Cantalamessa plakatas