Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2010 05 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Metų muziejininko vardas – Kretingos muziejaus istorikui J. Kanarskui

Lietuvos muziejų asociacijos valdyba 2009 Metų muziejininko vardą suteikė Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjui Juliui Kanarskui. Jam taip pat skirta 2000 litų dydžio premija. Garbingą profesinį apdovanojimą muziejininkas pelnė už reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, materialinių vertybių eksponavimą bei populiarinimą.

„Nuolat skatiname muziejininkų profesionalumą ir kūrybiškumą, – sako Raimundas Balza, Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. – Siekdama įvertinti geriausiuosius, LMA 2004 m. įsteigė Metų muziejininko vardo nominaciją ir premiją, kuri kasmet Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją – skiriama vienam, labiausiai pasižymėjusiam, šalies muziejininkui.”

Nuo 1999 metų J.Kanarskas dirba Kretingos muziejuje Istorijos skyriaus vedėju. Vien per paskutiniuosius du metus jo vadovaujamas skyrius muziejaus fondus papildė 4340 eksponatais, kurie nuolat pristatomi parodose: „Kretingos krašto istorija“, „Kretingos dvaro istorinė raida nuo XVII a. iki 1944 metų“, „Kretingos miesto savivaldai 400 metų“ ir kt.

Sistemingai tyrinėdamas Kretingos krašto istoriją Julius Kanarskas parengė dvi knygas: „Kretinga: praeities skraistę praskleidus“ ir „Kretingos dvaro savininkai“ bei visą eilę tokių leidinių kaip: „Etnokultūrinė Igno Jablonskio veikla“, „Salantų regioninio parko kultūros paveldas”, „Kretingos muziejaus archeologinių tyrinėjimų apžvalga (1958-2008 m.)“, „Imbarės žemė: žvilgsnis į 755 metų praeitį“, „Kretingos rajono piliakalniai ir alkakalniai“.

Julius Kanarskas yra parengęs dešimtis mokslo populiarinimo straipsnių, sistemingai organizuoja mokslines konferencijas, rengia pranešimus bei kasmet vykdo mokslines tiriamąsias, kraštotyrines, archeologines ekspedicijas.

Už muziejininkystės plėtrą ir nuoseklų mokslinį tiriamąjį darbą bei kultūros paveldo saugojimą ir propagavimą Julius Kanarskas yra pelnęs ne vieną apdovanojimą, o 2006 m. jam skirta Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premija.

„Tai talentingas istorikas, nepaprastai atsidavęs savo kraštui, jos istorijos tyrinėjimui ir sklaidai“, – didžiuojasi savo darbuotoju Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Pirmasis LMA Metų muziejininko vardas suteiktas Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Rūtai Mažeikienei. Garbingus LMA apdovanojimus taip pat yra pelnę Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyresnioji muziejininkė Dalia Keršytė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja Elvyra Spudytė ir Trakų istorijos muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Irena Senulienė.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite