2010 05 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Gegužės 22 dieną bus minimos sesės Ados Benvenutos Urbonaitės mirties metinės

Gegužės 22 dieną, šeštadienį, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyks ses. Benvenutos Ados Urbonaitės FDCJ (1921–2009), laisvės kovotojos, pogrindžio leidinio „Rūpintojėlis“ sumanytojos, redaktorės ir leidėjos, mirties metinių minėjimas.

12 val. šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

13 val. parapijos salėje vyks ses. Ados Benvenutos gyvenimui ir veiklai skirtas minėjimas ir knygos „Sesuo Ada. Pašaukta ginti Tautos sielą“ pristatymas.

Minėjime bus perskaitytos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus mintys. Kalbės vyskupas Jonas Ivanauskas, signataras Algirdas Patackas, rašytoja Vanda Juknaitė ir prof. habil. dr. Juozas Vytautas Uzdila. Šv. Mišiose ir minėjime giedos Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių mišrus choras (vadovas Leonidas Abaris).  Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.  Nepamirškite pakviesti savo draugų.

Ses. Ados bendražygiai