Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kard. Ivan Dias: Kokių kunigų ir misionierių reikia pasauliui?

Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas kardinolas Ivan Dias

Pasak Romos kurijos kardinolo Ivan Dias, pasauliui reikia kunigų ir misionierių, kurie brangintų tris kunigiško gyvenimo ir liudijimo dimensijas: doktrinos, disciplinos ir pamaldumo.

Gerbti doktriną reiškią būti ištikimam Dievo Žodžiui, Bažnyčios ir Šventojo Tėvo mokymui.

Nūdieną nemažiau svarbi disciplina, kurią reikia lavinti: proto ir kūno disciplina yra brandaus žmogiškumo ir dvasingumo ženklas ir vaisius. Ši sritis apima skaistumo ugdymą bei korektiškus ryšius su kitos lyties žmonėmis, individų ir bendruomenių santykiuose pasitaikančių nesutarimų ir kivirčų šalinimą, laisvalaikio tvarkymą ir naujųjų technologijų naudojimą.

Pamaldumas yra trečioji sąlyga, kurią paminėjo prefektas, kardinolas Ivan Dias, kreipdamasis į Romoje šiomis dienomis susirinkusią Popiežiškosios misijų darbų kongregacijos generalinę asamblėją.

Kunigas, kiekvienu kad ir mažiausiai reikšmingu veiksmu turi gerai atminti, kad jis yra Dievo žmogus, kad turi skirti pirmumą dvasiniams reikalams, prisimindamas, kad kunigas yra „pasaulyje, be ne pasaulio“.

Kunigai ir misionieriai iš esmės alsuoja sakralumu, o ypač kai aukodami Šv. Mišias ir teikdami Sakramentus padeda žmonėms susitikti su Jėzumi Kristumi.

Be to, kiekvienas kunigas, kaip apskritai kiekvienas tikintysis, savo kaip krikščionio genetiniame kode turi misijos dvasią, o jei neturi, tada yra arba blogai išsivystęs arba dar nepakankamai išsivystęs krikščionis, – kalbėjo iš Indijos kilęs kardinolas Ivan Dias.

Jis kaip pavyzdį kunigo, įkūnijusio tris minėtąsias kunigiško gyvenimo ir liudijimo dimensijas, paminėjo anglikonų konvertitą, kataliku ir kardinolu tapusį Garbingąjį John Henry Newman, kurį popiežius Benediktas XVI paskelbs palaimintuoju rugsėjo 19 dieną kai apaštališkos kelionės metu lankysis Anglijoje.

Popiežiškosios misijų darbų kongregacijos generalinės asamblėjos tema – „Bažnytinės bendrystės kūrimas yra misijų raktas“. Pirmadienį prasidėjusiuose asamblėjos darbuose dalyvauja 118 Popiežiškosios misijų darbų kongregacijos nacionalinių direktorių iš visų penkių žemynų. Penktadienį asamblėjos delegatus audiencijoje priims popiežius Benediktas XVI.