2010 06 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Birželio 11 d. Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolijos įkūrimo 80-metis

Birželio 11 d. (penktadienį) 17.00 val. Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolijos įkūrimo 80-mečio paminėjimas

Kviečiame mielus parapijiečius ir visus šios vienuolijos bičiulius bei geradarius dalyvauti šios sukakties paminėjime birželio 11 d., penktadienį, švenčiant Švč. Jėzaus Širdies iškilmę –  kongregacijos titulinę šventę.

Programoje:

17 val. Šv. Mišios mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje (Aukštaičių g. 4). Šv. Mišias aukos  apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.
18 val. Prisiminimų vakaras su mons. Vytautu Grigaravičiumi, dirigentu Donatu Katkumi bei jo vadovaujamu Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir kitais buvusiais seserų pranciškonių auklėtiniais.

Maloniai kviečiame!

Trumpa istorija

Arkivyskupo P. Karevičiaus prašymu kongregaciją 1930 metais įsteigė ses. Augustina-Ona Galdikaitė-Vynmedžio Šakelė.

Pirmosios seserys įsikūrė Telšių vyskupijoje, Padvariuose, kur jos atidarė bažnytinių drabužių siuvyklą, vaikų katekizacijos mokyklą, priglaudė dvi senutes ir kelias našlaites.

1933 m. Kaune seserys pradėjo satyti kongregacijos namus, kuriuos 1935 m. pašventino arkivysk. P. Karevičius. Čia būdavo rengiamos rekolekcijos, kurioms vadovaudavo tėvai jėzuitai.

1948 m. iš seserų buvo atimta visa nuosavybė. Sovietmečiu seserys slapčia katekizuodavo vaikus ir suaugusius, rengdavo ligonius sakramentams, daugindavo religinę literatūrą, dirbdavo bažnyčiose.

Atkūrus nepriklausomybę, jos darbuojasi bažnyčiose, ligoninėse, mokyklose, senelių pensionate.

daugiau įkurimo istorijos
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/26/kbend_03.html
http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=248