Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Patikslinta Kunigų metų uždarymo Romoje programa

Popiežiui Benediktui XVI sugrįžus iš kelionės į Kiprą, Romoje netrukus prasidės Kunigų metų uždarymo iškilmės. Jų metu Romoje rengiamas tarptautinis kunigų suvažiavimas. Kunigų kongregacija šiomis dienomis patikslino suvažiavimo programą.

Pirmųjų dviejų suvažiavimo dienų – birželio 9 ir 10 – programa tuo pačiu metu vyks dviejose vietose: Popiežiškojoje Šv. Pauliaus už Romos Mūro bazilikoje ir Popiežiaus katedroje – Popiežiškojoje šv. Jono bazilikoje Laterane.

Pirmąją suvažiavimo dieną, trečiadienį, birželio 9 d. 9 val., Kelno arkivyskupas kardinolas Joachim Meisner Šv. Pauliaus už Romos Mūro bazilikoje vadovaus meditacijai apie nuolatinio kunigų atsivertimo dimensiją ir ryšį tarp šventumo ir veiksmingos misijos pagal tautų apaštalo Pauliaus pavyzdį. Tuo pat metu jo meditacija per televizijos tiltą bus rodoma Laterano bazilikoje.

Po kardinolo Meisnerio meditacijos abejose bazilikose seks adoracija, išpažintys ir Šventosios Mišios. Šv. Pauliaus už Romos Mūro bazilikoje Mišių aukai vadovaus kardinolas Claudio Hummes, Kunigų kongregacijos prefektas. Laterano bazilikoje Mišioms vadovaus Kunigų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Mauro Piacenza.

Antrąją suvažiavimo dieną, ketvirtadienį, birželio 10 d., 9 val., meditaciją skaitys Kvebeko arkivyskupas kardinolas Marc Ouellet. Meditacijos tema „Vakarienbutis – Šventosios Dvasios šaukimasis su Marija ir kunigų broliška bendrystė“. Kardinolas meditaciją skaitys Tautų apaštalo garbei skirtoje bazilikoje. Taip pat ir jo meditacija bus perduodama televizijos tiltu į Popiežiaus katedrą Laterane, kuri yra dedikuota Švč. Išganytojui ir šv. Jonams Krikštytojui ir Evangelistui. Taip pat joje, po kardinolo meditacijos seks adoracija bei kunigams bus suteikta galimybė atlikti išpažintį. Antrosios suvažiavimo dienos rytmečio programą Laterane užbaigs Tautų Evangelizavimo kongregacijos sekretoriaus, arkivyskupo Robert Sarah aukosimos šv. Mišios, o apaštalo Pauliaus bazilikoje Mišias aukos Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone.

Birželio 10-sios vakarą, Švč. Jėzaus Širdies iškilmės išvakarėse, Šv. Petro aikštėje rengiamas kunigų budėjimas su popiežiumi. Programos pradžia 20 val. 30 min. Po liudijimų ir muzikinės dalies, kalbą pasakys popiežius Benediktas XVI. Budėjimą užbaigs adoracija ir eucharistinis palaiminimas.

Penktadienis, birželio 11 – kulminacinė tarptautinio kunigų suvažiavimo ir Kunigų metų uždarymo diena – Bažnyčios liturginiame kalendoriuje yra Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, o Bažnyčios gyvenime šį diena yra pašvęsta maldoms už kunigų šventėjimą.

Popiežius Benediktas XVI Kunigų metų uždarymo Mišias birželio 11 d. Šv. Petro aikštėje koncelebruos su kardinolais, arkivyskupais, vyskupais ir visais Romoje esančiais kunigais. Popiežiaus vadovausimos Mišios prasidės 10 val. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas visiems norintiems koncelebruoti su popiežiumi nurodė atvykti atitinkamu laiku į nurodytas vietas: Šv. Sebastiono koplyčioje šv. Petro bazilikoje – kardinolai 9 val 30 min.; Bazilikos choro koplyčioje – arkivyskupai ir vyskupai 9 val 15 min.; Pauliaus VI audiencijų salėje – kunigai 8 val 30 min.; Vatikano bazilikos absidėje – diakonai su atitinkamu bilietu 8 val 30 min.