2010 06 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Chiara Lubich. „Jūsų idealas – Dievas, ne kunigystė“

Lankydamasi Čekijoje 2001 m. gegužę, Chiara Lubich (1920–2008), Fokoliarų judėjimo įkūrėja, čekų vyskupų konferencijos kvietimu susitiko ir su Prahos kunigų seminarijos auklėtiniais. Švęsdami Kunigų metų užbaigimą, vieną jos atsakymą į pateiktą klausimą siūlome ir mūsų skaitytojams.
Mūsų šalies Bažnyčia šiuo metu išgyvena sudėtingą laikotarpį. Kunigams tampa vis sunkiau kalbėti su žmonėmis, ypač nelengva rasti bendrą kalbą su tais, kuriems neįdomi kunigų atstovaujama Bažnyčia. Kaip galėtų Bažnyčia, tiek bendruomenė, tiek ir kunigai užmegzti ryšį su žmonėmis, kurių nedomina Dievo Žodis?

Sakyčiau taip, užmirškite, kad esate kunigai.

Žinoma, jūs esate kunigai: turite aukoti Mišias, teikti išrišimą ir taip toliau, bet nesuteikite per daug reikšmės tam, kad jūs kunigai.

Jūsų idealas nėra būti kunigu, jūsų idealas yra Dievas. O Dievas yra Meilė.

Jūs turite būti meilė, taip kaip Dievas yra Meilė.

Galiu jums užtikrinti, kad ir šventieji buvo tokie, sugebėjo tokie būti, ir juos žmonės gerbė, beveik garbino.

Jeigu jūs per daug svarbos teiksite kunigystei, apsivilksite kažkuo, kas kvepia klerikalumu, o pasaulis jo nemėgsta, ypač antikrikščioniškai nusiteikęs pasaulis.

Popiežius yra sakęs, kad šiandien nebeegzisutoja toji krikščioniškoji visuomenė, kuri, nepaisant visų trūkumų, vis dėlto praeityje išsaugojo svarbias krikščioniškas vertybes.

Šiandien aplink matome kultūriškai įvairialypę visuomenę.

Todėl eikite žmonių link ne kaip kunigai, bet kaip mylintys žmonės.

Juk Jėzus mylėjo. Jėzus nebuvo klerikalas, Jis buvo meilė.

Taip ir jūs darykite, užtikrinu, kad tada viskas klostysis puikiai.

Sudie, brangūs jaunuoliai, geriausi mano linkėjimai kiekvienam! Ypač, kad taptumėte šventi, kaip Dievas yra šventas.

Kai sutikdavau Motiną Teresę iš Kalkutos, ji vis sakydavo man: „Tapk šventa, nes Dievas yra šventas.“

Tai – svarbu.

Būti kaip Dievas, kuris yra šventas, bet Jis – Meilė.

www.CentroChiaraLubich.org (Thomas Klann)

© Foto CSC – Centro S. Chiara Audiovisivi

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.