Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kunigų suvažiavimo Mišparai ketvirtadienio vakarą: kunigai yra broliai tarp brolių

Dar vienas kunigų metų uždarymo renginys trečiadienio pavakare vyko Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje. Tai Mišparai bei maldos ir liudijimų vakaras, kurį surengė Fokoliarų ir Schoenstatt judėjimams priklausantys kunigai. Mišparams vadovavo Kunigų kongregacijos prefektas kardinolas Claudio Hummes. Dalyvavo taip pat ir Popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone.

Bendra viso renginio tema „Kunigai šiandien“ padalinta į tris specifines dalis – „Dievo žmonės“, „Brolių broliai“, „Naujojo pasaulio pranašai“. Kaip įvadas kiekvienai šių temų susitikimo dalyviams pateikti fragmentai popiežiaus Benedikto XVI kalbos, sakytos kunigams 2005 metais Aostoje vykusio susitikimo metu. Kunigų liudijimų tematika įvairi – nuo socialinės veiklos ir sielovados kraštutinio skurdo sąlygomis ar bendradarbiavimo su pasauliečiais įvairiuose kontekstuose patirties iki labai asmeniškų – kaip kunigo, išsigelbėjusio iš žudynių Burundyje ar kunigo, bendruomenei padedant, pasveikusio iš alkoholizmo, liudijimai.

Kunigas yra Dievo žmogus, Kristaus ikona, ne tik tuo metu kai meldžiasi ar švenčia sakramentus, bet kiekvieną savo gyvenimo akimirką, – kalbėjo susitikimo dalyviams kardinolas Bertone. Kunigai yra broliai tarp brolių – tai yra kunigo veide atsispindintis Kristaus veidas šviečia visiems žmonėms, vyrams ir moterims, visiems yra skirta meilė, kurios kupinas kunigas vykdo savo pašaukimą. Šitokių kunigų reikia Bažnyčiai ir pasauliui.

Tokie kunigai, besistengiantys kuo plačiau paskleisti į pasaulį atneštą Kristaus ugnį, yra tikrieji Jo pradėto kurti naujo pasaulio pranašai. Kardinolo Bertone kalboje užsiminta ir apie visus kunigus pastaruoju metu prislėgusį skausmą dėl kai kurių kunigijos narių neištikimybės. Kardinolas čia priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius apie „persekiojimą, kuris kyla iš pačios Bažnyčios narių“ ir raginimą šį bandymą paversti proga visiškam ir radikaliam atsinaujinimui. Galiausiai kardinolas Bertone ragino kunigus visada sūniškai melsti Mergelės Marijos, Bažnyčios ir Kunigų Motinos globos.