Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kardinolo Ouellet konferencija kunigams: „jumyse – neišdildomas Kristaus atvaizdas“

Ketvirtadienį tęsėsi Kunigų metų uždarymo renginiai. Šv. Pauliaus bazilikoje meditaciją kunigams šį sykį skaitė kardinolas Marc Ouellet, Kvebeko arkivyskupas ir Bažnyčios Kanadoje primas. Jos klausėsi ir kunigai tą pačią valandą susirinkę į Laterano šv. Jono baziliką.

Kardinolo konferencijos tema buvo „Aukštutinis kambarys: Šventosios Dvasios kvietimas kartu su Marija, broliškoje bendrystėje“. Jis citavo „Apaštalų Darbų“ knygą, kuri pasakoja apie tai, kaip apaštalai ir moterys susirinko vieno Jeruzalės namo aukštutiniame kambaryje, kuriame anksčiau, Paskutinės Vakarienės metu Jėzus įsteigė Eucharistijos sakramentą. „Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“.

Kardinolas citavo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius iš 2000 metų „Laiško kunigams“, parašytus Vakarienės menėje: „iš šios Šventos erdvės aš spontaniškai įsivaizduoju jus įvairiausiose pasaulio vietose, regiu tūkstančius jūsų veidų, tiek jaunesnius, tiek pagyvenusius, įvairios sielos būklės: vienuose, ačiū Dievui, atsispindi džiaugsmas ir entuziazmas, kituose galbūt nusveria skausmas, nuovargis, taip pat netikrumas.

Visuose jumyse aš pagerbiu tą Kristaus atvaizdą, kurį gavote kunigystės šventimais, tą „charakterį”, kuris neišdildomai ženklina kiekvieną iš jūsų. Tai yra ženklas ypatingo pamėgimo ir meilės, paliečiančios kiekvieną kunigą, meilės, kuria visuomet galima remtis, tiek džiaugsmingai žengiant pirmyn, tiek pradedant iš pradžių su nauju entuziazmu, viliantis vis didesnės ištikimybės“.

Apaštalai, anot kanadiečio kardinolo, meldėsi, kad išsipildytų Viešpaties pažadas: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“.

Pasaulyje darbuojasi virš 400 000 tūkstančių kunigų, tačiau yra tik vienas Didysis Kunigas, Jėzus Kristus, kuris Šventosios Dvasios galia veikia per juos. Šventoji Dvasia užtikrina tūkstančių kunigų vienumą su Vieninteliu Kunigu.

Pasak Kvebeko ganytojo, kunigai taip pat apgaubti Marijos dvasinės motinystės. Nereikia užmiršti, kad Didžiojo Kunigo išlietas kraujas yra iš Marijos įsčių.

Kardinolas kvietė savo klausytojus dėkoti už Naujosios Sandoros kunigystės dovaną, kartu su Marija leistis būti pagrobtiems ir nusineštiems Dvasios.

Po kardinolo Ouellet meditacijos Kunigų metų uždarymo dalyviai dalyvavo Mišiose, kurioms vadovavo kardinolas Taricisio Bertone, Popiežiaus valstybės sekretorius.

Rytų apeigų kunigų susitikimas

Kunigų metų uždarymo proga į Romą atvykę Rytų apeigų katalikų vyskupai ir kunigai ketvirtadienį po pietų, prieš didįjį maldos budėjimą ketvirtadienio vakarą Šv. Petro aikštėje, buvo susirinkę maldai netoli Vatikano esančioje Saksų Šventosios Dvasios bažnyčioje. Kartu su Rytų Bažnyčių kongregacijos jurisdikcijoje esančiomis Artimųjų Rytų, Indijos ir Rytų Europos katalikiškų Rytų apeigų bendruomenių vyskupais ir kunigais meldėsi kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri.

Susitikimo metu buvo iškelta graikų melkitų kunigo Besharos Abou Mrado figūra. Šis libanietis kunigas, Saidos klebonas, gyvenęs devynioliktojo amžiaus antrojoje pusėje ir dvidešimtojo pirmoje pusėje, buvo uolus sielų ganytojas, žinomas daugeliui savo meto Artimųjų Rytų katalikų. Daugelis šiandien ji vadina Rytų Arso klebonu.