2010 06 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Lietuvos vyskupai: Kunigų metai – impulsas visai Bažnyčiai

Praėjo Kunigų metų uždarymo iškilmės Romoje, tačiau kai kur oficialus Kunigų metų užbaigimas dar prieš akis. Keliose Lietuvos vyskupijose Kunigų metų renginiai bus užbaigti ateinančiomis dienomis vysiančiose iškilmėse. Vilkaviškio vyskupijoje per petrines, Panevėžio vyskupijoje – birželio 16 dieną. Vatikano radijo studijoje mintimis apie Kunigų metų šventimą Romoje dalinasi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas Jonas Boruta ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Broniaus Vertelkos nuotrauka

Vyskupas Jonas Kauneckas: Be abejo, įspūdžiai sukrečiantys. Kai ką galvoju panaudoti ir per Kunigų metų užbaigimo iškilmes mūsų vyskupijoje. Mes švęsime Truskavoje, o pasiaukojimą Švč. Mergelei Marijai, panašiai kaip čia su Šventuoju Tėvu, atliksime per Krekenavos atlaidus, birželio 16 d.

Tikriausiai Vatikanas niekada anksčiau vienu metu nebuvo matęs tiek kunigų, kaip dabar. Matydamas tas minias, galvojau apie Lietuvos Jaunimo Dienas, kurios netrukus vyks Panevėžyje, „atsidūsėjau“ už jas prie šv. Petro kapo. Be abejo, jaunimas švęs dar džiugiau. Kaip čia šaukė: „Benedetto, Benedetto“, – taip jaunimas paprastai ne tik šaukia, bet ir gieda, dainuoja, šoka. Laukiame tų Dienų pilnai pasiruošę.


Savo vyskupijoje Kunigų metus pradėjome pernai birželio 29 d. Ta proga iškilmingą atnaujinome kunigystės pažadus. Šiais metais daug kur buvo surganizuotos maldos už kunigus. Pernai per Krekenavos atlaidus žmonėms dalinome kunigų vardus, kad kasdien melstųsi už vieną kunigą. Kiekvieno kunigo vardas buvo pasirinktas keturis kartus, be to, prisijungia ir vienuolynai.

Dar niekad taip jautriai kunigai nedalyvavo Didžiojo Ketvirtadienio Chrizmos mišiose, kaip šiemet: susirinko ypatingai gausiai, jautėsi tarpusavio vienybė. Galiu pasakyti, kad Kunigų metų įtaka tikrai jaučiama.

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Vikimedijos nuotrauka

Vyskupas Jonas Boruta SJ: Mišios šv. Petro aikštėje su šv. Tėvu vainikavo visus Kunigų metų renginius. Prieš metus viskas sutilpo Bazilikoje, kur taip pat vyko jaudinantis susitikimas. Dabar po metų kelionės matome, kokių įvairių minčių, pergyvenimų patyrėme. Bet jie buvo reikalingi, turint omenyje ir sunkiąsias puses – iškeltus kunigų nusikaltimus. Mane ypač sujaudino momentas, kai prie šv. Pauliaus kapo buvo prisiminti kunigai, kurie neišliko kunigystėje, įvairiai susipainiojo gyvenime. Bet ir už juos buvo melstasi.

Svarbiausia, kad mes pajutome realų tęstinumą nuo Kristaus laikų, žvelgdami, kodėl būtent šiais metais iškelti tie, dažnu atveju, preityje įvykdyti nusikaltimai. Tęstinumas ta prasme, kad Jėzaus laikais apaštalai buvo taip pat įvairūs, vienas iš jų baigė gyvenimą visai tragiškai, bet ir kitų gyvenimo istorijose buvo visokių nuopolių, nesupratimų, išsigynimo, išdavysčių. Nepaisant to, jie buvo Kristaus apaštalai ir savo liudijimu jie dar ir šiandien gyvi Bažnyčioje.

Kita vertus, kad ir kokiomis malonėmis esame apdovanoti, išrinkti tarnystei Bažnyčioje, vis tiek liekam lygiai tokie pat apaštalai, kaip ir tie Jėzaus laikais. Kai taip arti apaštalo Pauliaus, kurio gyvenimo pradžia ir istorija pažymėta skaudžiais įvykiais, susirenka tiek kunigų, yra apie ką pagalvoti: ar su didžiaisiais kritikais pulti į paniką, kokie tie kunigai! Ar, iš kitos pusės, džiaugtis, kad kažkada prieš 2000 metų jų buvo tik 12, o dabar vien čia susirenka apie 15000.

Negalima vienpusiškai žvelgti į gyvenimą. Tokia išmintis reikalinga sprendžiant ne tik bažnytinius, bet ir visus kitus reikalus, mūsų krašto, visomenės.

Labai dažnai puolama į vienpusišką juoda-balta vertinimą, ir dažniausiai pabrėžiama tik juoda, bet juk taip nebūna. Ši šventė tai puikiai parodė. Pirmųjų apašalų pavyzdys parodo, kaip tokias problemas spręsti: kad ir puolus, kad ir kaip, vienintelis sprendimas, ieškoti vėl gyvo, autentiško ryšio su Kristumi.

Jei jis bus tikras, jei kunigas ir kitiems žmonėms padės tą ryšį užmegzti, atrasti, tai bus labai daug nuveikta šių dienų pasauly.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Bernardinai.lt

Vyskupas Rimantas Norvila: Baigiant kunigams skirtus metus, kai išgyvenome tiek daug gražių dalykų ir negatyvesnių atgarsių iš įvairių šalių, šis susitikimas labai sustiprino kunigus, kurie dalyvavo patys ar kokiu nors būdu bent dalį informacijos galėjo gauti internetu, per radiją ar televiziją. Visa renginio nuotaika – labai pakelianti. Norėčiau pabrėžti svarbų vienybės aspektą: dvasininkų vienybės tarpusavyje ir su popiežiumi. Išgyvenama visų kartu jau išskirtinai gausiame būryje, ši vienybė tampa tikėjimo patirtimi, Bažnyčios patirtimi, kur labai sustiprina. Tikuosi, kad šis impulsas kaip bangelės nuvilnys per visą Bažnyčią ir duos tikrų atsinaujinimo vaisių visame pasaulyje.

Vilkaviškio vyskupijoje mes kasmet turime Kunigystės šventimus birželio 29 d. Esame sutarę su Kunigų taryba, kad Kunigų metus susirinksime visi užbaigti kaip tik tą dieną.

Metų atidarymą darėme Vilkaviškio katedroje ir Kryžių koplyčioje, Dzūkijoje šalia Dusios ežero. Per metus buvo ir konferencijų, ir susitikimų, pokalbių pasitariant su Kunigų taryba.

Parengta pagal Vatikano radiją