2010 06 15

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Benediktas XVI: Kunigai yra pirmieji meilės civilizacijos darbuotojai

Įprastiniame sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie prieš kelias dienas pasibaigusius Kunigų metus.

Romoje metų uždarymo proga surengtas suvažiavimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 15 tūkstančių kunigų, paliko neišdildomų įspūdžių, – sakė popiežius Benediktas XVI. Jis dėkojo Dievui už gausias malones, kurias visuotinei Bažnyčiai suteikė ką tik praėję Kunigų metai. Niekas negalės apskaičiuoti suteiktų malonių apimties.

Tačiau švęstų metų vaisiai, kurių dar bus galima sulaukti ir ateityje, tikrai yra matomi, – sakė Benediktas XVI.

Kunigystę popiežius pavadino Kristaus Širdies dovana Bažnyčiai ir žmonijai. Kunigą suformuoja iš Kristaus trykštanti meilė, ta pati, dėl kurios Kristus atidavė savo gyvybę už draugus ir atleido savo priešams. Dėl šios priežasties kunigai yra pirmieji meilės civilizacijos darbuotojai. Apie tai liudija daug kunigų. Vieni yra plačiai žinomi, kiti – mažiau; kai kurie yra iškelti į altorių garbę, kitus mena tik nedidelės parapijų bendruomenės.

Dar kartą prisiminęs per Kunigų metus pavyzdžiu keltą prieš 150 metų mirusį Arso kleboną šv. Joną Mariją Vianėjų, popiežius pavyzdžiu iškėlė dar vieną kunigą, mūsų laikmetyje gyvenusį ir prieš 25 metus nužudytą pal. kankinį kun. Jurgį Popieliuszką, kuris, – sakė Šventasis Tėvas, – dosniai ir drąsiai dalijosi savo tarnyste su laisvės siekiančiais, žmogaus gyvybę ir orumą ginančiais žmonėmis. Iš meilės Kristaus Širdžiai jis paaukojo savo gyvybę ir jo liudijimas buvo Bažnyčios ir visuomenės naujojo pavasario sėkla, – kalbėjo popiežius.

Po vidudienio maldos popiežius paminėjo praėjusį savaitgalį atskirose ceremonijose paskelbtus du naujus Bažnyčios palaimintuosius. Abu pasauliečiai, žurnalistas Manuel Lozano Garrido ir kankinys Lojze Grozde. Dievo tarno Lozano beatifikacijai Ispanijoje vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivysk. Angelo Amato, kankinio Grozde Slovėnijoje – Vatikano valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone