Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas yra ir Maltos Ordino pagrindinė šventė

Birželio 24 dieną minėta šv. Jono Krikštytojo gimimo šventė Lietuvoje ypatingai pažymėta Kaune, nes šv. Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas. Italijoje ši šventė ypatingai švęsta Genujoje, nes ir Genujos arkivyskupija savo dangiškuoju globėju nuo seno yra pasirinkusi šv. Joną. Mišias šia proga aukojo buvęs Genujos arkivyskupas, dabartinis Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, kuris šiomis dienomis taip pat mini kunigystės penkiasdešimtmetį. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1960 metų liepos 1 dieną.

Šventasis Jonas Krikštytojas yra ir Maltos Ordino globėjas. Mišias šia proga Romos Aventino kalvos Maltos Ordino bažnyčioje aukojo arkivyskupas Paolo Sardi, neseniai paskirtas Ordino bažnytiniu asistentu.

Suverenusis karinis Maltos Ordinas turi nuo seno išlaikęs savo suvereniąją kvazi-valstybinę struktūrą, palaiko diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis, taip pat ir su Lietuva, stebėtojo teisėmis priklauso Jungtinių Tautų organizacijai. Šiam ordinui pradžią davė vienuoliktame amžiuje Jeruzalėje įsikūrusi šv. Jono ligoninės bendruomenė. Vėliau, kai iš Europos atvykstantys riteriai užkariavo Palestiną, taip pat ir Šv. Jono vienuolių bendruomenė persiorganizavo į riterių ordiną. Žlugus krikščionių valstybei Palestinoje, Šv. Jono ordinas persikėlė į Rodo salą. Turkų nugalėtas vėliau persikėlė į Maltą. Iš čia dabartinis Ordino vardas. Rodo saloje ir vėliau Maltoje broliai tvarkėsi kaip savarankiška valstybė. 1798 metais Ordino brolius iš Maltos išvarė Napoleonas. Po Vienos kongreso Maltą valdę anglai neleido broliams grįžti į salą. 1834 metais jiems buvo leista įsikurti Romoje. Iki gyvos galvos iš vienuolių renkamas Didysis magistras tituluojamas kunigaikščiu. Šiuo metu Ordinui vadovauja prieš dvejus metus išrinktas Didysis Magistras Matthew Festing.

Maltos Ordinas šiais laikais yra viena didžiausių krikščioniškų humanitarinių organizacijų, išlaikančių ligonines ir prieglaudas ne tik labiausiai skurstančiuose pasaulio regionuose, bet ir Vakarų šalyse; turintis vaikų ir senelių namus, ambulatorijas, gerai organizuotą greitosios pagalbos tarnybą.