2010 07 23

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Ričardas Šileika. Druskos dievas šypsosi Druskininkuose

„Druskos metamorfozės 2010“. Darbo drabužiai ne tik higieniški, bet ir vėsūs. Ričardo Šileikos nuotrauka.

Druskininkuose jau nuo liepos 20-osios Pramogų aikštėje šeimininkauja devyni vyrai su kirviais, kaltais ir pjūklais. Menininkai Andrius Siderkevičius ir Donatas Dovidavičius iš Kauno, Arūnas Vaitkus ir Kęstutis Benedikas iš Alytaus, Ričardas Šileika iš Vilnius, Matiass Janson iš Ciesio, Andrius Mosiejus, Tauras Česnulevičius ir Juozas Kavaliauskas iš pačių Druskininkų skaptuoja, zulina, drožia, gremžia, gręžia, šlifuoja, trina ir glosto druskos luitus. Ir čia pat iš gana kaprizingos materijos randasi figūros, formos, pavidalai. Druskos dievas patenkintai šypsosi, stebėdamas šią druskos metamorfozę. Štai Juozo Kavaliausko rankose trisdešimt kilogramų sveriantis druskos stačiakampis iš pradžių persiformavo į karaliaus sostą, po to į pamestą šlepetę ir galop sustingo į pakabinamą druskinę. Donatas Dovidavičius iš tokios pačios pirmapradės medžiagos „išlukšteno“ lygiai pūdą sveriantį druskamaišį. Vienintelė moteris Aušra Česnulevičienė moko ją apspintančius žingeiduolius druskos tešlos lipdybos. Per Aušros edukacines kūrybines popietes kiekvienas gali pasigaminti suvenyrą iš druskos.

Druskos meno reikalu intensyviai domisi kurorto gyventojai ir svečiai. O kaip praeisi nestabtelėjęs, nesužinojęs, kas čia vyksta. Šis projektas dalinai finansuojamas Kultūros rėmimo fondo, todėl plenerininkai turi netgi savo individualų transportą – druskovežį. Prie dirbtuvių viešai rūgsta pasūdyti plenero agurkai. O viso šio bruzdesio ir erzelio – meno bienalės „Druskos metamorfozės“ – rūpintojėlės Druskininkų kultūros centro moterys Danguolė Žekienė (šio projekto vadovė), Rimutė Viniarskaitė, Asta Žiūrinskienė ir Lina Balčiūnienė išpildo plenerininkų užgaidas – išverda kavos, tepa sumuštinius, išklauso išpažintis, apriša žaizdas, atlieka dirbtinį kvėpavimą. Liepos 24-osios pavakarį (ypač suinteresuotiesiems būtina patikslinti, kad 19 valandą 30 minučių) toje pačioje Pramogų aikštėje bus eksponuota bienalės darbų paroda ir … prasidės muzikos festivalis „Big-bitui Lietuvoje – 45“.