2010 07 29

bernardinai.lt

LRT.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Iššūkius LRT pasitiks su nauja strategija

Iki rugsėjo 7 dienos LRT tarybos narės Eglės Pranckūnienės vadovaujama darbo grupė parengs konkretų veiksmų planą dėl valstybinės LRT strategijos.

Ne vienerius metus buvo siekiama, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija būtų patikimiausias ir moderniausias Baltijos šalių visuomeninis transliuotojas.

Vis dėlto atskirų visuomenės grupių poreikiai ir reali šiandieninė LRT finansinė padėtis verčia peržiūrėti veiklos prioritetus. Juolab kad 2012 metais Lietuvoje turėtų įsigalėti skaitmeninės televizijos technologija, kuri pareikalaus ir naujo požiūrio į LRT strategiją.

Kaip teigiama LRT Tarybos išplatintame pranešime, šis sprendimas vienbalsiai priimtas liepos 28 dieną Kaune išvažiuojamojo posėdžio metu. Didelę patirtį rengiant įvairias strategijas turinčiai E. Pranckūnienei talkins dar trys Tarybos nariai – Alvydas Jokubaitis, Auksė Balčytienė ir Audronė Pitrėnienė.

Rengdama valstybinę LRT strategiją, Taryba ketina atsižvelgti į kitų šalių visuomeninių transliuotojų patirtį, prisitaikant prie naujų pokyčių žiniasklaidoje ir visuomenėje.

Taryba taip pat įvertins visus šiuo metu galiojančius teisės aktus, kurie reglamentuoja nacionalinio transliuotojo veiklą: aptaria reklamos ir politinės reklamos, etninės kultūros sklaidą ir pan.

Formuodama naują LRT valstybinę strategiją, Taryba planuoja įvertinti visą visuomeninio transliuotojo veiklos aplinką, pagrindines interesų grupes bei pačios organizacijos vidinę struktūrą.

Iki šiol pagrindinė LRT misija – teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją, kokybiškas šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, sudaryti prielaidas darniam vystymuisi, demokratijos plėtrai bei atviros visuomenės vertybių įsitvirtinimui Lietuvoje.

Anot LRT Tarybos pirmininko Dainiaus Radzevičiaus, nacionalinio transliuotojo programose turi būti užtikrinta ne tik temų ir žanrų įvairovė. LRT laidos turi būti skirtos įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms.

Programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms. Be to, LRT informacinėse laidose, komentaruose pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindinti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.