Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2010 08 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Ateitininkai jau pradėjo švęsti šimtmetį visų kartų stovykloje

Pirmadienį Berčiūnuose Panevėžio r. prasidėjuosioje šimtmečio ateitininkų stovykloje susirinko per 300 įvairaus amžiaus dalyvių. Jiems talkina dar 70 savanorių, tarp kurių yra ir amerikos lietuvių studentų, vasarai atvykusių į Lietuvą, ir jaunųjų skautų. Pirmąją dieną dalyviai susirinkę Vėliavų aikštėje pakėlė Lituvos ir Ateitininkų vėliavas giedodami Ateitininkų himną, sveikino vieni kitus pirmą kartą tokiu mąstu surengtoje stovykloje.

Jubiliejinė stovykla – tai vienas iš didžiausių ateitininkijos šimtmečio renginių. Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas dalyviams kalbėjo: „Susirinkome tam, kad paruoštume savo širdis ir protus svarbiausiam ateitininkijos šimtmečio renginiui ateinantį savaitgalį – Ateitininkų kongresui Vilniuje“. Vyskupas Jonas Kauneckas, buvęs Ateitininkų federacijos Dvasios vadas drąsino jaunimą: „Jūsų rankose yra Ateitis. Prieš šimtą metų kūriantis ateitininkams Lietuva buvo labai vargana. Tuomet ateitininkai davė Lietuvai įvairiausių sričių vadų. Dabar jūs suvienysit Lietuvą, kad ji prisikeltų dar gražesnei ateičiai.“

 JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas ir ateitininkas Vytas Maciūnas pasveikino susirinkusius visų kartų, visų kraštų ateitininkus – moksleivius, studentus, sendraugius, jis neabejoja, kad „Ateitininkai – tai dvasinė mokykla“. Panevėžio meras Vitalijus Satkevičius sveikindamas ateitininkus šimtmečio proga sugiedojo giesmę, kuri atliepia Ateitininkų šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“.

Moksleiviams stovykloje vadovauja ir Amerikos lietuviai – studentai ateitininkai. Stovykloje dalyviai diskutuoja įvairiose teminėse grupėse su Lietuvos intelektualais, organizacijos vadovais. Antradienio vakarą ateitininkai susitinka su daininke Jurga Šeduikyte ir dalyvauja jos akustiniame koncerte, rengiamame Berčiūnų pušyne. Trečiadienį laukia JAV ateitininkų organizuojamas „Stovyklos laužas“. Renginį Berčiūnuose vainikuos ateitininkų talentų vakaras, o penktadienį visi dalyviai autobusais išvyks į Vilnių – Šimtmečio kongresą.

Ateitininkų federacija šiuo metu vienija per 3 000 įvairaus amžiaus narių Lietuvoje, antra tiek – išeivijoje: JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Australijoje ir kitur. Šimtmečio Kongrese rugpjūčio 6-8 dienomis Vilniuje tikimasi arti pusės tūkstančio dalyvių. Kongrese ateitininkai sudės taškus įvertindami nueitą organizacijos kelią, aptars laiko ženkus ir planuos ateities veiklą.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite