2010 09 01

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Vilniaus arkikatedroje – Mišios lotynų kalba

Vilniaus arkikatedros bazilikos bendruomenė subrandino norą vienas sekmadienio šv. Mišias švęsti lotynų kalba. Iniciatyvą suderinus su Vilniaus arkivyskupu metropolitu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir gavus jo pritarimą, š. m. rugsėjo 5 d. 18.30 val., įprastu antrųjų vakaro šv. Mišių metu, bus meldžiamasi lotyniškai. Per pamaldas giedos chorai Schola Gregoriana Vilnensis ir Vox Clara (Vilniaus Bernardinų bažnyčia), vargonuos Kristina Karpuk.

Vilniaus arkikatedroje sekmadienio vakarais jau ir anksčiau skambėjo lotynų kalba. Paskutinėse dienos Mišiose jau dvidešimt vienus metus gieda garsiausias Lietuvos grigališkasis choras – Schola Gregoriana Vilnensis (www.gregoriana.lt). Siekiant atskleisti ir integraliai išgyventi lotyniškosios Romos liturgijos visumą, dabar ir Mišių tekstai bus giedami lotyniškai. Šventojo Rašto skaitiniai bei homilija skambės lietuviškai, tokiu būdu leidžiant visiems pamaldų dalyviams semtis Dievo Žodžio išminties ir malonės. Tikintieji galės naudotis specialiai parengtomis dvikalbėmis knygelėmis su šv. Mišių eiga.

Iki Vatikano II Susirinkimo įvykdytos reformos Romos liturgijoje buvo vartojama vien lotynų kalba. Perėjimas prie tautinių kalbų nereiškė pastarosios atsisakymo, nes lotynų kalba ir toliau liko svarbi Romos Katalikų Bažnyčios gyvenime bei liturgijoje (plg. Sacrosanctum Concilium, 36). Susirinkimas taip pat kvietė puoselėti ir tradicinį grigališkajį giedojimą pamaldose (plg. Sacrosanctum Concilium, 116). Apeigų reforma išgrynino liturgiją, priartino ją prie šaknų, drauge paskatindama į Eucharistijos šventimą sąmoningiau įsitraukti visą bendruomenę.

Todėl gyvoji Tradicija atnaujintose pamaldose suspindi nauja jėga ir šventumu, o lotynų kalba leidžia ypatingai išgyventi per du tūkstantmečius sukauptą Visuotinės Bažnyčios paveldą.

„Tikimės, kad vilniečiai ir miesto svečiai, ypač užsieniečiai, įvertins šią Vilniuje unikalią galimybę melstis ir giedoti lotyniškai“, – viliasi Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kun. Robertas Šalaševičius.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.