2010 10 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kun. K. Latoža: „Parapinė katechezė Lietuvoje neatitinka šiandienos iššūkių“

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus arkivyskupijos katechetai susirinko paminėti naujų mokslo metų pradžią. Šventė buvo pradėta šventomis Mišiomis Šv. Onos bažnyčioje, kurias aukojo mons. Kęstutis Latoža, kun. Virginijus Česnulevičius. Vėliau gana gausi katechetų grupė sugužėjo į Bažnytinio paveldo muziejų, įsikūrusį Šv. Mykolo bažnyčioje. Čia jie buvo pakviesti į šventinę agapę, paskaitą ir edukacinę ekskursiją po muziejų.

Agapei palaimintas maistas buvo skalsus. Žmonės artimi, seniai matyti, kai kurie nauji, ryškūs, šviesūs.

Arkivyskupo vikaras katalikiško ugdymo reikalams, teol. lic. mons. Kęstutis Latoža skaitė paskaitą „Katechezės tendencijos visuotinėje Bažnyčioje”, kurioje kritiškai vertino šiais laikais Lietuvos parapinėje katechezėje vyraujančias ugdymo tendencijas, įvardydamas jas kaip neatitinkančias šių laikų iššūkių. Lektorius pabrėžė, kad mūsų krašte religinis ugdymas, vykdomas parapijose, dažniausiai tėra parengimas sakramentams, kitaip – sakramentinė katechezė, iš katechumeno reikalaujant visai nedaug – išmokti tikėjimo tiesas ir ritualų seką, nesusimąstant ir ilgai ties šiuo reikalu neužsibūnant. Kaip tame anekdote apie bažnyčią užplūdusius šikšnosparnius, kurie kunigo buvo pakrikštyti, sutvirtinti tikėjime, sutuokti, išskrido savais keliais, pargrįš nebent prieš mirtį…

Natalijos Sevostjanovienės nuotrauka

Remdamasis II Vatikano susirinkimo dokumentais, gerai išmanydamas šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir reikalavimus, monsinjoras ragino suvokti Bažnyčią ne kaip hierarchinę struktūrą, bet kaip bendruomenę, šeimą. Šeimą, kurioje visi prieš Viešpatį lygūs ir gebantys duoti ir imti, žodžiu – dalytis. Šeimą, kurioje dalijimasis Viešpaties žodžiu, kasdien virstančiu į kūną, vyksta nuolat.

Tad šiuolaikinė katechezė privalo vykti nuolat ir visiems. Nepaisant amžiaus, lyties ar intelektinio koeficiento, visi esame viena Dvasioje, visi esame katechumenai.

Kaip tai suprasti? Nevalia apsiriboti rengimu sakramentams, reikia užtikrinti jų, sakramentų, validumą. Dirbti taip, kad katechumenai ateitų prie Viešpaties stalo ne tik Pirmajai, bet ir antrajai ir tūkstantajai Komunijai, kad sutvirtinti tikėjime skleistų jį visuose sekuliaraus pasaulio užkaboriuose…

Monsinjoras Kęstutis Latoža palaimino katechetus, siunčiamus į Viešpaties vynuogyną, apdovanodamas oficialiais dokumentais.

Na o lobynas? Turtingas ne tik auksu ir akmenimis brangiaisiais. Didis yra Kūrėjas grožiu apdovanojęs šį pasaulį…

Parengė Ernestas Šidlauskas