2010 10 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kompozitoriaus Antano Kučinsko „Giesmės apie smertį“

NMKC, 2010

„Giesmės apie smertį“ – 2007 metais kompozitoriaus Antano Kučinsko sukurta liaudiškoji oratorija-misterija, skirta žmogiškosios būties kelionės apmąstymui. Chorinė kūrinio partitūra kuriama panaudojant senųjų lietuviškų religinių tekstų (lietuviško baroko archaiškos poezijos, pirmųjų lietuviškų krikščioniškų giesmynų, rau­dų) fragmentus bei muzikines tų senovinių maldų – kantičkų – intonacijas, ritmiką, melodiką.

„Giesmės apie smertį“ – tai rituališka žmo­giškosios būties trapumo, sielos palydėjimo amži­nybėn kontempliacija, kurioje skambančios gies­mės – „Giesmė apie būti“ „Giesmė apie laikinumą“, „Giesmė apie lemtį“, „Giesmė apie mirties artėjimą“, „Giesmė apie susitaikymą“, „Šlovinanti giesmė“ – tai kreipimasis į amžinąjį Dievą, kuriam paklūsta ši že­miškoji būtis.

Kūrinio premjera įvyko 2007 m. liepos 22 d. Tytuvėnų vasaros festivalyje.

Pradžia
Giesmė apie lemtį