2010 10 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Čarlzas Bronsonas – lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas

Poeto, dainininko ir aktoriaus Vladimiro Visocko žmona Marina Vladi atsiminimų knygoje „Vladimiras, arba Nutrūkęs skrydis” (1992, leidykla „Muzika“, Vilnius) pasakoja apie pažintį su žmogumi, kurio tuometinio populiarumo visoje Sovietų Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių niekas neprilygo, jų vedybinį gyvenimą Maskvoje, išvykas į Prancūziją, Italiją, JAV ir kitas šalis. Knygoje aprašomas epizodas, kai rusų bardas lankosi Vokietijoje ir netikėtai pamato savo stabą, dievaitį, mėgstamiausią Holivudo aktorių Čarlzą Bronsoną (Charles Bronson). Štai kaip Marina aprašo šį įvykį knygos 95-ame puslapyje:

 „…Vieną vakarą atvažiuojam prie didelio Miuncheno viešbučio. (…)

Aš (M. Vladi – aut. pastaba) visą dieną prie vairo, esu pavargusi ir kai pasakai: „Žiūrėk, kas stovi“, – ne iš karto atpažįstu žmogų, rūkantį šešėlyje. Jo figūra įsibrėžia šviesomainoj, kai užsitraukia dūmą, akimirką matau jo išraiškingą veidą ir akis su sunkiais vokais. Tai Čarlzas Bronsonas, jo paskutinio filmo afišos išklijuotos visoje Europoje. Jis tavo (V. Visockio – aut. pastaba) mėgstamas aktorius, tad būtinai nori su juo pasišnekėti. Nespėju tavęs sulaikyti, tu iššoki iš mašinos ir eini prie jo. Matau, kaip kažką jam aiškini, o jis ramiu plačiu mostu atstumia tave ir nusisuka. Tu grįžti pas mane. Nori, kad paaiškinčiau jam, jog tu – rusų aktorius, jog trokšti išsakyti jam savo susižavėjimą – juk mane jis išklausysiąs. Atsakau, kad vargu ar jam tai suteiks malonumo. Primenu, kaip tave vargina žmonės, užpuolantys klausimais restoranuose, gatvėse, parduotuvėse. Bet niekas negelbsti – tu trūks plyš nori su juo pasišnekėti. Aš išlipu iš mašinos, prieinu prie Bronsono, bet nesuskumbu ištarti sugalvotos frazės. Tingiai, pavargusiu balsu jis nutraukia mane: „Duokite man ramybę. Eikit iš čia.“ Tuo pačiu mostu nustumia mane ir, pasisukęs ant kulnų, nueina į viešbutį…“

Pasak Visockio žmonos, Vladimiras liko įsižeidęs, kad buvo palaikytas eiliniu gerbėju, jam pasirodė Čarlzas storžievis ir gal net pasipūtėlis. Ar iš tiesų Čarlzas buvo storžievis ir pasipūtęs? Ką mes žinome apie šį aktorių ir ko nežinome?

2009 metų birželio ir liepos mėnesiais stažavausi JAV, Alabamoje, Karinių oro pajėgų Vyresniųjų puskarininkių akademijoje, kuri yra dislokuota Maksvelio Giunterio Aviacijos bazėje (Maxwell Gunter Air base). Laisvu nuo studijų metu apžiūrinėjau bazės lankytinas vietas, aplankiau ir Karinių oro pajėgų puskarininkių, seržantų ir eilinių paveldo muziejų (Air Force Enlisted Heritage Hall).

Muziejus gana didelis ir labai turtingas: jame daug informacijos, įdomios jos pateikimo formos, nemažai unikalių eksponatų. Bet labiausiai patraukė mano dėmesį ekspozicija, pavadinta „Pirmūnų siena“ (Wall of achievers). Ant tos sienos buvo fotografijos žmonių, kurie kažkada pradėjo, tarnybą JAV Karinėse oro pajėgose eiliniais ir pasiekė neregėtų aukštumų, padarė neįtikinėtiną karjerą – ir nebūtinai karinėje srityje. Ant sienos kabėjo astronautų, generolų, sportininkų, aktorių ir net prezidentų nuotraukos. Dauguma nuotraukų buvo su autografais.

Man daugumos žmonių veidai iš pradžių atrodė neįdomūs ir nepažįstami, kol nepamačiau garsaus Holivudo aktoriaus, pasaulio karatė čempiono Čako Noriso nuotraukos (Chuck Norris), kuris, pasirodo, yra tarnavęs JAV Karinėse oro pajėgose Korėjoje, kur ir susidomėjo Rytų kovos menais ir jų išmoko.

Po šio atradimo pradėjau žiūrėti atidžiau, nors nuotraukų buvo gal daugiau kaip šimtas, vėliau radau ir daugiau bent jau iš matymo pažįstamų veidų. Žinoma, dėmesį patraukė ir prezidento Džordžo Bušo nuotrauka (George W. Bush), kuris šešerius metus tarnavo JAV Nacionalinės gvardijos Karinėse oro pajėgose. Prezidento nuotrauka kabėjo gana atokiai ir atskirai nuo bendros masės, išsiskyrė ypatingomis dekoracijomis, aplink ją kabėjo tik keli kitų asmenų portretai. Didžiausiai mano nuostabai, šalia prezidento atpažinau dar vieną asmenį, tai buvo Holivudo aktorius Čarlzas Bronsonas.

Buvau skaitęs, kad šio aktoriaus gyslomis teka tikro lietuvio kraujas, nors jis gimė 1921 metais lapkričio 3 dieną Ehrenfelde, JAV, Pensilvanijos valstijoje. Bet jo tėvai – emigrantai, kilę iš Lietuvos, tėvas – iš Druskininkų. Tikroji Bronsono pavardė buvo Karolis Bučinskis. Mane labiau nustebino ligi šiol man nežinomas faktas, kad lietuvių šeimoje kilęs Čarlzas tarnavo JAV kariuomenėje, o tiksliau – karo aviacijoje. Jis 1943 metais prisiekė ir buvo paskirtas į Sausumos pajėgoms priklausiusias Karines oro pajėgas.

Tuomet JAV neturėjo oro pajėgų kaip atskiro vieneto, ir jos priklausė kaip padalinys Sausumos pajėgoms. Po šio fakto atsiranda dvi karjeros versijos. Vienas šaltinis teigia, kad eilinis Čarlzas Bronsonas paskiriamas Arizonoje vienos karo valgyklos vairuotoju. Tai ir yra užrašyta po jo nuotrauka.

Kitas šaltinis teigia, kad mūsų herojus paskiriamas kaip aviacijos šaulys į 760 mokymo eskadrilę bei vėliau, 1945 metais, pateko į 39-ą bombonešių grupę, dislokuotą Guamo saloje, Ramiajame vandenyne. Jam teko skraidyti įgulos sudėtyje tokiame lėktuve kaip Boingas B-29 supertvirtovė (angl-Boeing B-29 Superfortress). Tai sunkusis keturių variklių bombonešis, kurio įgulą sudarė net 11 asmenų. Įgulos sudėtyje busimasis aktorius atliko 25 kovines misijas, buvo sužeistas. Už sužeidimus, patirtus atliekant užduotis, buvo apdovanotas „Purpurinės širdies“ medaliu. Deja, muziejaus darbuotojai nei patvirtinti, nei paneigti nė vienos iš šių skirtingų tarnybos versijų negalėjo, nors, kaip jau minėjau, po nuotrauka yra konkretus įrašas. Interneto svetainėse dažniausiai paminimas faktas apie apdovanojimą. Gaila, aktoriaus nebėra tarp gyvųjų, jis mirė 2003 metais rugpjūčio 30 dieną, yra palaidotas Braunsvilio miestelyje, Vermonto valstijoje.

Taip pat gaila, bet niekaip nepavyko susisiekti su giminėmis. Vienas iš muziejaus darbuotojų papasakojo, kaip teko nors ir trumpai, bet tiesiogiai telefonu pabendrauti su Čarlzu, o tiksliau – išklausyti jo repliką. Darbuotojas paskambino aktoriaus agentui ir klausinėjo detales bei faktus apie aktoriaus biografiją ir tarnybą kariuomenėje. Aktorius sėdėjo šalia agento ir pasakojo, kol galų gale, matyt, jam atsibodo, ir, paėmęs telefono ragelį, juokdamasis išrėkė: „Tarnybos metu aš šiukšles vežiojau!” ir tradiciškai pridūrė: „Palikite mane ramybėje!” Tai buvo galima priimti kaip „juodą“ aktoriaus humorą.

Visi mano kalbinti amerikiečiai puikiai prisiminė aktorių, kuris dažniausiai atlikdavo „kieto vyruko“ vaidmenis, vaidindavo kaubojus, indėnus, policininkus, taip pat visi amerikiečiai žinojo, kad Čarlzas kadaise buvo populiariausių Holivudo aktorių dešimtuke, tik keli žinojo apie jo tarnybą kariuomenėje, ir niekas nežinojo apie jo lietuvišką kilmę…

Jaučiau didelį malonumą paaiškindamas kolegoms, jog Čarlzas Bronsonas – Karolis Bučinskis buvo lietuvių kilmės, kad jis puikiai kalbėjo lietuviškai. Kai kurie šaltiniai teigia, jog jis taip pat laisvai kalbėjo rusiškai ir graikiškai. Jis vienas iš dviejų lietuvių, kurių įspaudai yra palikti Holivudo aktorių šlovės alėjoje, kurio vardą galimą pamatyti įamžintą tarp kitų pasaulinio lygio megažvaigždžių.

Pabaigai noriu pasakyti, kad visai nesvarbu, ar skrido jis, ar ne. Svarbu tai, kad dauguma interneto svetainių teigia, kad jis skraidė, kad buvo apdovanotas, o svarbiausia – tuo tiki. Tai yra legenda apie žmogaus legendos gyvenimą. O, tokios legendos niekados nemiršta. Prisiminkime jį visada „kietą“, nenugalimą, puikiai atlikusį pilietinę pareigą savo šaliai ir … kilusį iš lietuvių šeimos.

Alvydas Tamošiūnas

Nuotraukos autoriaus

Straipsnio autorius šalia Čarlzo nuotraukos, centre – JAV prezidento Dž. Bušo nuotrauka.
„Pirmūnų siena“.
Čarlzas Bronsonas.
Antrojo pasaulinio karo laikų JAV transportinis lėktuvas C-117, stovintis šalia muziejaus.