Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Didžiosios krikščionės: Margarita iš Oingt

Trečiadienio bendrosios audiencijos metu tęsdamas katechezę apie didžiąsias krikščiones, popiežius Benediktas XVI pristatė tryliktojo amžiaus mistikę ir rašytoją vienuolę kartūzę Margaritą iš Oingt.

Nežinoma kada Margarita gimė, nedaug žinoma ir apie jo jaunystę. Manoma, kad ji gimusi apie 1240 metus. Kadangi buvo kilusi iš galingos pietryčių Prancūzijos aristokratų giminės, galima manyti, kad vaikystėje ji nieko nestokojo ir šeima sudarė palankias sąlygas išsiskleisti jos asmenybei. Žinoma asmenybe ji tapo 1288 metais ėmusi vadovauti Poleteins seserų kartūzių vienuolynui. Margarita iš Oingt buvo ketvirtoji šio vienuolyno netoli Liono abatė. Šiam vienuolynui Margarita vadovavo iki mirties 1310 metais.

Mes ją pažįstame iš raštų, visų pirma iš josios pačios aprašytų mistinių vizijų, kurias ji turėjo visą gyvenimą, – kalbėjo popiežius. Iš jos paliktų tekstų matome, kad ji buvo išsilavinusi moteris, rašė ir lotyniškai, tai yra to meto eruditų kalba, ir provansiškai, kas iš viso gana reta.

Skaitydami jos raštus, matome paprastą, kitiems dėmesingą ir jautrią moterį, nuoširdžią, atjaučiančią, suprantančią kitus ir svarbiausia, visa širdimi pasiaukojusią Dievui. Jos dvasingumas turi labai būdingų moteriškų bruožų, kalbėdama apie Kristaus kančią ant kryžiaus ji netgi naudoja gimdymo skausmų simbolį. Žinome, – sakė popiežius, – kad kiekvieną dieną ji skirdavo laiko Viešpaties kančios ir Sopulingosios Motinos, stovinčios prie Kryžiaus, kentėjimų apmąstymams. Iš šito kontempliavimo Margarita kildino kiekvieno krikščionio pareigą Dievo meilę žmogui paversti veiklia meile kito žmogaus, mūsų artimo, labui. Į Dievo meilę mums, mes esame pašaukti atsiliepti mūsų meile artimui, – rašė jinai.

Pasak Margaritos iš Oingt, Viešpats Jėzus kiekvienam žmogui yra tarsi knyga ir tarsi veidrodis. Knyga, iš kurios mokomės Dievo ir artimo meilės; veidrodis, į kurį žiūrėdami galime patikrinti savo sąžinę.

Po katechezės įvairiomis kalbomis sveikindamas audiencijoje dalyvavusius maldininkus, kreipdamasis į ispanus Šventasis Tėvas paminėjo jau šį savaitgalį vyksiantį savo vizitą Ispanijos Galicijoje ir Katalonijoje bei paprašė melstis už šios trumpos apaštališkosios kelionės sėkmę. Į Santiago de Compostela šventovę popiežius keliaus kaip apaštalo Jokūbo šventųjų metų piligrimas; į Barseloną popiežius keliaus konsekruoti garsiosios Sagrada Familia – Šventosios Šeimos bažnyčios, genialaus architekto Antoni Gaudi kūrinio.