Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2010 11 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Ypatinga pažintis su E. Geisto ir A. Nadelio muzika

Šią savaitę kelionę po Lietuvos ir du kaimyninių šalių miestus pradėjo festivalis „Muzikos ruduo“, kurio vienas koncertų rengiamas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre. Sekmadienį, lapkričio 7 d. 17 val. dainininkės iš Vokietijos Verenos Rein ir kvarteto „Chordos“ parengta programa žadą įdomią pažintį su koncertų salių repertuaruose beveik neaptinkama ir klausytojui tik iš nuogirdų žinoma Kauno IX forte žuvusio E. Geisto bei Vilniuje gimusio ir Berlyne išpopuliarėjusio A. Nadelio muzika.

Koncerte taip pat skambės nauji, 2007 ir 2010 m. sukurti kūriniai – V. Baltako „b(ell tree)“ styginių kvartetui ir V. Germanavičiaus „Tylos erdvės“ balsui ir styginių kvartetui. Taip pat išgirsime kone klasika tapusius opusus – A. Martinaičio kvartetą „Mirtis ir mergelė“ (1997), A. Šenderovo „Keturi Sigito Gedos eilėraščiai“ sopranui ir styginių kvartetui (1978) ir B. Kutavičiaus „Ant kranto“ sopranui ir styginių kvartetui (1972). Koncerto pabaigoje – melancholiškos postromantinės P. Hindemitho dainos balsui ir kvartetui.

Arno Nadelis – aranžuotojas, kompozitorius, dirigentas, tapytojas, poetas ir dramaturgas gimė Vilniuje 1878 m. Vaikystėje jau pasireiškė jo nuostabus talentas komponuoti muziką. Septyniolikametis pradėjo studijuoti Berlyno žydų pedagoginiame institute ir netrukus tapo didžiausios Berlyno, jo mylimo miesto, sinagogos, o netrukus – visų didmiesčio sinagogų chorų vadovu. Gerbiamam kūrėjui Berlyno žydų bendruomenė užsakė surinkti ir aranžuoti liturgijos muziką. Taip gimė unikali antologija, septynių tomų manuskriptas – muzika kantoriui, chorui ir vargonams.

Dosniai talentais apdovanotas Nadelis buvo dailininkas ir plačiai pripažintas rašytojas, poetas, libretų, dramų autorius, kurio kūrinius publikavo Vokietijos spauda. Žinoma, užėjus nacizmo bangai, jo poezija buvo draudžiama ir deginama. 1943 m. menininką ištrėmė į Aušvico koncentracijos stovyklą, kurioje jis netrukus ir žuvo.

Edwinas Geistas gimė 1902 metais Berlyne. Jis dirbo mokytoju, žurnalistu ir laisvai samdomu dirigentu iki 1937 m. ,kai dėl žydiškos kūrėjo kilmės buvo atimtos veiklos teisės Reicho valstybėje. Vengdamas nacistinės valdžios, 1938 m. Geistas atvyko į Kauną. Tuometėje Lietuvos Respublikos sostinėje kompozitorius tyrinėjo lietuvių liaudies muziką, rašė muzikologinius straipsnius. 1940 m. išleido knygą „Antika ir modernumas lietuvių liaudies dainose“, kurios įvadą parašė kompozitorius Vladas Jakubėnas. Kaune Geistas vedė Lietuvos žydų kilmės pianistę Lydą Bagriasky, kuri, po jo nesėkmingo bandymo išvengti geto, o vėliau – ir nužudymo 1942 m., nebesusitaikė su lemtimi ir pati nusprendė pasitraukti iš gyvenimo.

Daug kompozitoriaus manuskriptų turi Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas, kurio iniciatyva Lietuvoje buvo atlikti Geisto kūriniai , o 2002 m., minint autoriaus mirties 60-metį, įvyko jo muzikinės dramos „Dionizo sugrįžimas“ premjera. Tais pačiais metais leidykla „Baltos lankos“ išleido knygą „Dienoraštis Lydai“ – E.Geisto laiškus žmonai, tuo metu kalinamai gete.

Kvartetas „Chordos“ – nuolatinis visų aktualių pastaruoju metu rengiamų Lietuvos festivalių dalyvis, propaguojantis lietuvišką muziką šalyje ir užsienio renginiuose. Kritikai vertina kvarteto savybę kiekvieną kūrinį studijuoti, pamilti ir pateikti kaip vienintelį, surastą esminę opuso mintį, gebėti perteikti ją klausytojui. Šiandienos kompozitoriai, pajutę jautrų kvarteto interpretavimą, kuria specialiai šiam kolektyvui.

Koncerte dalyvaujanti solistė Verena Rein (sopranas) studijavo dainavimą Berlyno Vokiečių operoje ir tobulinosi pas žymią operos primadoną Mirellą Freni. Solistės pasirodymai operose ir koncertuose buvo sutikti Šveicarijoje, Danijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir JAV. Viena pagrindinių dainininkės darbo sričių – šiuolaikinės solinės ir orkestrinės muzikos interpretacija. Jos balsas skamba kompaktinėse plokštelėse, radijo ir televizijos įrašuose. Verena Rein vadovauja meistriškumo klasėms Vokietijoje ir užsienyje, pastaruoju metu Shenandoah universitete JAV ir dirba publicistinį darbą. Šiemet bus išleistas išsamus ir novatoriškas filmas apie Vereną Rein ir jos darbus („Garso išlaisvinimas – nauja kryptis“).

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite