2010 11 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Įteikta pirmoji Antano Baranausko literatūrinė premija

Antano Baranausko literatūrinės premijos laureatas doc. dr. P. Subačius vakaro programos dalyvių apsuptyje. Rasos Bražėnaitės nuotrauka

Anykščiuose spalio mėnesį vykstančią tradicinę Knygos šventę šiemet vainikavo knygos vakaras „Tik širdis vis trokšta kurti…“ ir iškilminga Antano Baranausko literatūrinės premijos įteikimo ceremonija Anykščių Šv. Mato bažnyčioje. Pirmoji  Antano Baranausko literatūrinė premija įteikta humanitarinių mokslų, filologijos daktarui docentui Pauliui V. Subačiui už knygą  „Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai“.

Mokslininkas kalbininkas P. Subačius Vilniaus universitete dėsto literatūros teoriją ir tekstologiją, tyrinėja XIX-XX a. literatūrą, kultūrą, mentalitetą, religiją. Poleminė studija apie Antaną Baranauską yra devintoji jo parašyta arba parengta knyga. Greta Europos tekstologų draugijos tarybos nario ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos centro valdybos pirmininko pareigų jis daug laiko skiria mokslo ir studijų politikai.

P. Subačiaus kandidatūrą A. Baranausko literatūrinei premijai gauti pateikė jo naujausią knygą-studiją „Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai“ išleidusi leidykla „Aidai“.

„(…) ši knyga atsisako tradicinės literatūros istorijos puoselėjamų ketinimų „stebuklingu būdu“ it gyvą atkurti klasiko asmenį ir pateikti pavyzdinę jo kūrybos apžvalgą. Apie poeto gyvenimą ji kalba kaip apie tekstą, kurio rišlumą lemia skaitymo pastanga“, – rašoma knygos anotacijoje. – „(…) Tekstologinis žvilgsnis į poeto tekstų gyvenimus arba istorijas, kurias tik iš pradžių kontroliuoja rašytojas, atskleidžia, kokios svarbos turi redaktoriai, leidėjai, skaitytojai (…)“.

„Mokslinė monografija, nustebinusi nuo pat gražios, šiltos pratarmės; išgrynintas akademinis stilius, nevengiantis ir emocinio santykio, subjektyvumo (…)“, – rašo prozininkė, eseistė ir poetė Giedrė Kazlauskaitė. – „(…) Svarbiausias knygos uždavinys – atverti „Anykščių šilelio“ unikalumą, susikurtą rašybą, tekstologines paslaptis“.

Savo kalboje P. Subačius pabrėžė, kad jo knygos tikslas – „priminti visą Baranauską, kad jis nebūtų dalomas“.

Pagarbiai prisiminti ir kitų dviejų kandidatų premijai gauti darbai: Henriko Algio Čigriejaus novelių knyga „Varna braukia ašarą„ ir eilėraščių knyga „Žiemių pusėje giedra“ bei Skirmanto Valento parengtas A. Baranausko „Anykščių šilelio“ tarminis leidimas su moksline įžanga ir teksto įskaitymu anykštėnų tarme.

Dešimties tūkstančių litų premiją laureatui skyrė Anykščių rajono savivaldybė, iškilmingos ceremonijos metu ją P. Subačiui įteikė rajono meras Sigutis Obelevičius.

A. Baranausko premija skiriama kasmet už trejų pastarųjų metų profesionalių kūrėjų grožinės literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ir Antano Baranausko gimtinės aplinkai, atskleidžiančius žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba už trejų pastarųjų metų profesionalios literatūrologijos kūrinius, skirtus Antano Baranausko kūrybai.

Draugėn šventais pajautimais pinamės lyg gijom…“, – rašė A. Baranauskas eilių poemoje „Kelionė Petaburkan“.

A. Baranauskas ir jo literatūrinės premijos įteikimo iškilmės irgi sutelkė bendrystei.

Knygos šventės ir Antano Baranausko literatūrinės premijos įteikimo iškilmių organizatorius – Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka – dėkoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, parėmusiai projektą „Literatūros ruduo – literatūros sostinėje“, renginio vedėjui Juozo Miltinio dramos teatro aktoriui Laimučiui Sėdžiui, prof. dr. Skirmantui Valentui, leidyklos „Aidai“ atstovams ir laureatą P. Subačių pristačiusiai dr. Rimai Malickaitei, bendrovei „Petro ofsetas“, išleidusiai Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacinį leidinį apie pirmosios Antano Baranausko literatūrinės premijos laureatą ir nominantus, Anykščių merui Sigučiui Obelevičiui, Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonui dekanui Stanislovui Krumpliauskui, vargonininkui Rimvydui Griauzdei, literatūrinės premijos įsteigimo iniciatoriui, kraštiečiui rašytojui Rimantui Vanagui, rajono komisijos A. Baranausko literatūrinei premijai skirti narei mokytojai Onutei Jakimavičienei, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojams, A. Baranausko vidurinės mokyklos moksleiviams, dalyvavusiems stilizuotoje premijos įteikimo ceremonijoje (vadovės Audronė Pajarskienė ir Jūratė Uselienė), Anykščių senųjų dainų ir giesmių ansambliui „Volupis“ (vadovė Violeta Juciuvienė), Anykščių muzikos mokyklos senosios muzikos ansambliui „Pavana“ (vadovė Lina Pipirienė), muzikos garsais nukėlusiam į senuosius laikus, kai prieš šimtą penkiasdešimt metų kūrė Antanas Baranauskas.

Aušra Miškinienė