2010 12 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Vilniaus arkivyskupijos katechetai apie Adventą

2010 lapkričio 27 dieną Vilniaus arkivyskupijos  Katechetikos centro kvietimu parapijų katechetai rinkosi į advento pradžios popietę.

Ši popietė Vilniaus katechetams, į Adventą malda ir palaiminimu palydėtiems kun. A. Gudaičio SJ, kun. K. Palikšos, diak. M. Sotničenko, buvo naujo virsmo mokiniais popiete. Juk Jėzaus Kristaus Bažnyčioje katechezės ir nuolatinio mokymosi reikėtų visiems, net ir mažųjų mokytojais vadinamiems. Mat nepajėgsime apie Jėzų kalbėti kitiems, pirmiausia patys savo gyvenimo kasdienėse situacijose naujai Jį ir Jo Gerosios Naujienos neatpažinę. Kitaip sakant, mums tiesiog nepavyks tapti Jėzaus liudytojais ir apaštalais, jei iš pradžių netapsime Jo mokiniais.


Tad visi bendrai meldėmės už savo katechizuojamuosius ir, žinoma, vieni už kitus. Naujai gilinomės į prasidedančio advento laikotarpį ir jame naudojamus simbolius – šv. Mišių liturgijoje dominuojančias spalvas ir jų prasmę, advento vainiko tradicijos kilmę, jame naudojamų žvakių spalvas bei „vardus“, palaipsniško jų įžiebimo svarbą.  Lietuvoje advento vainiko paprotys nesenas, tačiau gana sparčiai plintantis. Juo aktyviai domisi vaikai bei jų tėvai. Vadinasi, kad vainikas jiems taptų prasmingo šv. Kalėdų laukimo pavyzdžiu, turime būti pasiruošę tinkamai jį pristatyti.

Vilniaus ark. katechetų Advento vakaras

Vaikams patinka ir advento kalendoriai. Juk taip smagu atidarinėti jų dureles! Patinka puošti eglutes, žavėtis daugybe žibančių lempučių… Tad kalbėjome, kaip atsispirti visuotiniam vartotojiškumui; kada tinkamas metas užžiebti lemputes ir kodėl prieš tai darant verta tyliai pabūti laukimo tamsoje… Pagaliau advento kalendorius advento kalendoriui nelygus… Ir nėra tas pat, ar už jo durelių rasime paprastą saldainį (argi jų betrūksta daugeliui mūsų?), ar kvietimą nunešti jį tam, kuris neturi, arba pasiūlymą saldainį suvalgyti tik tada, kai atliksime gerą darbą… Advento įprasminimo būdų yra daug. Džiugu, kai dalijimasis patirtimi gali padėti sau bei kitiems tų būdų atrasti ir vaikams perduoti ar į namus parsinešti…

Svarbiausias advento klausimas – kas yra šv. Kalėdos… Adventas gali ir turi tapti atsakymų laiku. Katechetai bendrauja su vaikais ir jų tėvais, kuriems rūpi sužinoti advento, jo pasninko prasmę; kuo advento pasninkas skiriasi nuo gavėnios laikotarpio pasninko; kaip jį įprasminti; kodėl esame kviečiami atsisakyti mums įprastų, bet daugeliu atvejų nebūtinų malonumų… Vis dar daugeliui tėvų naujiena yra ta, kad mūsų dienomis nebėra akcentuojamas advento pasninkas tik kaip

Vilniaus ark. katechetų Advento vakaras

susilaikymas nuo mėsos ar kitų mėsos produktų. Svarbu, kad tai būtų laikas, kai padovanojame sau ir kitiems galimybę nurimti ir atsisakyti tų dalykų, kurie mus blaško, kuriems reikia neproporcingai daug laiko. Esame kviečiami sutaupytą laiką pasilaikyti ne sau, o dovanoti kitiems. Juk viską darome ne dėl savo piniginės storumo, liemens lieknumo, ypatingo poilsio, bet dėl kito, esančio šalia ir patiriančio stoką ar vienatvę…

Dėkoju Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centrui ir mus į advento pradžią palydėjusiems kunigams už suteiktą galimybę dar kartą pasidžiaugti širdžių bendryste, pasidalytomis žiniomis, idėjomis bei patirtimi.

Meldžiu Viešpatį visų tikinčiųjų širdims advento rimties, susikaupimo, dosnumo ir viltingo laukimo dvasios…

Laimutė Kivitienė, Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos katechetė