Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Vilniuje pastatytas paminklas kun. B. Laurinavičiui atminimui

Aldonos Katilienės nuotraukos. Suduvosgidas.lt

Gruodžio 4d. Vilniuje Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžoje buvo pašventintas paminklas prie 29 –erius metus žuvusiam kunigui Broniui Laurinavičiui.

Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje, kurias aukojo kun. Broniaus Laurinavičiaus bendražygis vysk. Juozas Tunaitis.

Po šv. Mišių visi susirinko Kalvarijų ir Žalgirio gatvių skverelyje, netoli kun. Broniaus Laurinavičiaus žūties vietos, kur jo kančią ir auką įprasmino akmeninė Kristaus, nešančio kryžių skulptūra. Vyskupas Juozapas Tunaitis, šventindamas paminklą, kalbėjo: „Mirtis neužbaigia mūsų gyvenimo. Kristus, nešantis kryžių primena, kad nereikia bijoti skelbti savo idealų ir kovoti už savo tikėjimą.

Pasak kunigo įamžinimo iniciatorės Julijos Imbrasienės, paminklas turėtų priminti visas mūsų tautos kančias. Jis pastatytas taip pat visų sovietų nužudytų kunigų atminimui, visoms tautos kančioms pradedant nuo knygnešio, baigiant partizanais ir Sibiro kaliniais.

Kenčiančio Kristaus skulptūrą sukūrė skulptorius Antanas Kmieliauskas, projekto autorius- architektas- Paulius Jansonas.

Kun .B.Laurinavičius gimė 1913 m. Gėliūnų kaime, Gervėčių parapijoje, kuri priklausė Gudijai. Iki pat savo gyvenimo galo kunigas Bronius rūpinosi savo kraštiečiais. Dar mokydamasis gimnazijoje ir vėliau studijuodamas kunigų seminarijoje- per atostogas aktyviai dalyvavo vietos lietuvių kultūriniame gyvenime, padėdavo rengti vaidinimus, parūpindavo jaunimui lietuviškų knygų.

Tiek Švenčionių, Ceikinių, tiek Kalesninkų ar Švenčionėlių parapijų žmonės kunigą Bronių prisimena kaip be galo darbštų, tėvišką dvasininką, vaikų ir jaunimo ugdytoją, blaivybės puoselėtoją bei žmogaus teisių bei laisvės gynėją. Švenčionėlių parapijiečiai iki šiol džiaugiasi šio kunigo pastatyta Bažnyčia jų krašte

Už vaikų ir jaunimo ugdymą, jų ruošimą pirmai komunijai kunigas Bronius buvo nuolat puolamas sovietų valdžios. Bet jokie draudimai nesustabdė ganytojo belstis į vaikų širdis ir padėti jiems atrasti Jėzų.

Kunigas Laurinavičius buvo vienas aktyviausių Helsinkio grupės narių, dirbdamas įvairiose parapijose aktyviai kovojo už žmogaus ir tikinčiųjų teises. Dvasininkas taip pat visapusiškai rėmė kalinius, tremtinius, jų šeimas.

Liudytojų teigimu kunigas Laurinavičius buvo pastumtas po sunkvežimio MAZ- 503 ratais ir mirtinai sužalotas.