2010 12 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Muzikinės vizijos pagal Hildegardą iš Bingeno

Galėtume svarstyti, kodėl istorijos metraščiuose pateikiama sąlyginai mažai informacijos apie Hildegardą iš Bingeno (1098-1179). Ar dėl to, kad ji tiesiog viduramžių moteris, gyvenusi daugiau nei du šimtus metų prieš Renesanso aušrą? Ar dėl to, kad ji buvo mačiusi vizijas vienuolė? Laimei, 900-osios Hildegardos gimimo metinės 1998 metais sužadino domėjimąsi šia nepaprasta religijos mistike, kompozitore, dramaturge, gydytoja, botanike, administratore įkūrusia du vienuolynus. Hildegarda susirašinėjo su didikais, popiežiais ir karaliais ir nenutylėdavo apie korupciją bažnyčioje. Ji rašė medicinos knygas ir turėjo mokslinių žinių.

Hildegarda iš Bingeno kūrė giesmes, kurios ryškiai skyrėsi nuo kitų to laikotarpio kompozitorių grigališkųjų giesmių. Platūs intervalai ir emociniai šuoliai pakyla ir vėl leidžiasi ant žemės su virpėjimu, visiškai nebūdingu viduramžių grigališkajam choralui. Šiandien gausybė jos kūrinių įrašų galiausiai prikėlė šią nežemišką muziką gyventi, muziką jos pačios eilėms, o tai irgi nebuvo būdinga viduramžiais.

Gimusi didikų šeimoje Hildegarda gavo išsilavinimą benediktinų vienuolyne. Vizijos jai apsireikšdavo dar vaikystėje, tačiau apie tai Hildegarda prakalbo tik sulaukusi 43 metų, kai išgirdo balsą, liepiantį papasakoti apie jas kitiems: „Akinanti, nepaprasto ryškumo šviesa persmelkė mano smegenis. Ji sukėlė liepsną mano širdyje ir krūtinėje, tačiau ji nedegino, o šildė taip, kaip saulės spinduliai sušildo viską prie ko prisiliečia.“ Hildegardą apklaususi teologų komisija patvirtino jos vizijų tikroviškumą. Padėti Hildegardai aprašyti vizijas buvo paskirtas vienuolis Volmaras. Taip buvo surinkta Inkarnacijos, Atpirkimo, Išgelbėjimo ir Prisikėlimo vizijų kolekcija.

Jos vizijos taip pat yra užfiksuotos piešiniuose, kuriais Hildegarda puošdavo savo tekstus, kaip buvo įprasta viduramžių rankraščiams. Nors pati tikriausiai nepiešė, tačiau, manoma, prižiūrėjo iliustracijų kūrimą. Šie paveikslai yra stiprūs ir išraiškingi, pilni angelų, demonų ir gamtos jėgų.

Hildegardos teologinės vizijos, iliuminacijos bei unikalios sakralinės giesmės – reikšmingas palikimas kol kas mažai žinomas Lietuvoje. Šiuose kūriniuose Hildegarda savitai interpretuoja Dievą ir jo Kūriniją. Hildegarda yra viena iš pirmųjų mums žinomų moterų kompozitorių, kurios kūryba šiandien skamba įvairiose pasaulio šalyse.

Įrašyta Vilniaus Bernardinų bažnyčioje 2009 m. Premjera įvyko Vilniaus Bernardinų bažnyčioje 2008 m. rugsėjo 17 d. Koncerte dalyvavo Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė), Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO, (vadovas Gediminas Gelgotas). Solistai: Julija Karaliūtė, Onutė Sapranavičienė, Gediminas Gelgotas. Dirigentas Gediminas Gelgotas.

1. O ignis spiritus paracliti /O, ugningoji dvasia guodėja
2. O ignee spiritus /O, ugninga dvasia
3. In principio omnes /Visa ko pradžioje
4. O tu illustrata /O, apšviestoji
5. O rubor sangvinis /O, kraujo raudonume
6. O lucidissima Apostolorum turba /O, švytinti apaštalų draugija
7. Postliudas
8. Bonus track

O ignee spiritus /O, ugninga dvasia