Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Romoje mirė arkivyskupas Jonas Bulaitis

Kalėdų dienos rytą, gruodžio 25 d., Romoje mirė arkivyskupas Jonas Bulatis.

Jonas Bulaitis gimė 1933 m. birželio 26 d. Londone, Didžiojoje Britanijoje. 1944 – 1952 m. mokėsi Jėzuitų šv. Ignaco Lojolos kolegijoje Londone. 1952-1958 m. – studijavo filosofiją ir teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1958 m. įšventintas kunigu, inkardinuotas į Kaišiadorių vyskupiją. 1959-1963 m. studijavo bažnytinę teisė Popiežiškajame Laterano universitete Romoje ir apgynė daktaro laipsnį. 1961-1963 m. studijavo Šventojo Sosto diplomatus rengiančioje Popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje. Nuo 1964 m. tarnavo Apaštalų Sosto nunciatūrose Pietų Korėjoje, Čilėje, Panamoje, Kenijoje. 1981 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Apaštališkuoju pronuncijumi Centrinės Afrikos Respublikoje ir Konge. 1981–1991 m. ėjo Apaštališkojo nuncijaus pareigas Irane, 1991-1996 m. – Pietų Korėjoje ir Mongolijoje, 1997-2008 m. – Albanijoje. Nuo 2008 m. gyveno Romoje.

Arkivyskupas Jonas Bulaitis ėjo Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio, Kaišiadorių vyskupo, beatifikacijos bylos postulatoriaus pareigas, iki mirties rūpinos šios bylos eiga Vatikane, Šventųjų skelbimo kongregacijoje. Kaip informuoja Kaišiadorių vyskupijos kurija, paskutinį kartą Lietuvoje arkivyskupas Jonas Bulaitis lankėsi 2008 m. Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio kvietimu ir dalyvavo Dievo tarno Teofiliaus Matuliono beatifikacijos bylos proceso vyskupijos etapo užbaigimo minėjime Kaišiadorių katedroje.

Velionis bus laidojamas gruodžio 27 d. Romoje, Campo Verano kapinėse. Šv. Mišios už mirusį bus aukojamos 11 val. Vatikano šv. Stepono bažnyčioje. Laidotuvių pamaldoms vadovaus Šventojo Sosto Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone.