2011 01 05

bernardinai.lt

LRT.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vyriausybės archyvuose – naujovės

Nuo šių metų visi valstybiniai archyvai pateko naujai sukurtos Vyriausiojo archyvaro tarnybos žinion, ją prižiūrėti pavesta Kultūros ministerijai.

Tačiau pasak naujosios tarnybos vadovo, žmonėms susipažinti su archyvais bus paprasčiau.

Lietuvos archyvų departamentas reorganizuotas į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą Saulėlydžio komisijos siūlymu. Vadovaujančių darbuotojų sumažėjo perpus, archyvuose iš pusšešto šimto darbuotojų atleista šimtas žmonių.

Pasak naujojo tarnybos vadovo, esminių pasikeitimų dėl galimybių susipažinti su dokumentais nėra. Naujoji tarnyba spartins vieno langelio principo įdiegimą.              

„Visuose valstybės archyvuose yra planuojama, kad prašymus archyvams bus galima pateikti vienoje vietoje, nuotoliniu būdu ir tokiu būdu supaprastėtų gyventojams inoformacija, norintiems gauti ją iš skirtingų archyvų, ar skirtingų vietų“, – Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis. 

Anksčiau Teisingumo ministerijai priklausęs Archyvų departamentas sulaukdavo priekaištų dėl lėto dokumentų skaitmeninimo. Nuo šių metų tam bus skiriama daugiau lėšų, ir pirmiausia į internetą siekiama perkelti bažnytinės metrikos knygas.

R. Kraujelis aiškino: „Archyvų srityje tai yra visų pirma pasirinkti tie dokumentai, kurie yra plačiausiai naudojami, na ir kaip pavyzdį būtų galima paminėti bažnytines metrikines knygas.

Dabar yra išties labai populiaru ieškoti savo giminės šaknų, ir tos knygos yra unikalios, vienetiniai egzemplioriai, daug skaitytojų jas varto, jos yra ir trupa, prioritetas yra bažnytinių dokumentų skaitmeninimas ir jų publikavimas internete“.

Taip pat skaitmeninami reikšmingiausi valstybės, Lietuvos diplomatijos dokumentai.

Monika Petrulienė
LTV „Panorama“