Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčioje pradėjo gyvuoti pirmasis anglikonų tradicijos katalikų ordinariatas

 

Istorinė diena Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčioje: šeštadienį įkurtas Walsinghamo Dievo Motinos Personalinis Ordinariatas anglikonų tradicijos katalikams, įšventinti pirmieji trys Ordinariato kunigai (visi trys buvę anglikonų vyskupai), vienas jų, Keith Newton, popiežiaus Benedikto XVI paskirtas pirmuoju Walsinghamo Dievo Motinos Personalinio Ordinariato ordinaru.

Katalikų kunigystės šventimus šeštadienį Vestminsterio katedroje trims buvusiems anglikonų Bažnyčios ganytojams suteikė Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Vincent Nichols. Vestminsterio katalikų ganytojas šeštadienio įvykius pavadino istoriniais Visuotinės Bažnyčios gyvenimui, o Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčiai suteikta didžiulė garbė juose dalyvauti. Arkivyskupas Nichols dėkojo popiežiui Benediktui XVI už jo drąsų ir pranašišką gestą įkurti Personalinį ordinariatą. Jo galutinis tikslas, sakė arkivyskupas, yra priartinti regimą anglikonų ir katalikų Bažnyčių vienybę padedant joms geriau suprasti kaip jų tikėjimo ir gyvenimo paveldas galėtų viena kitai padėti sutvirtinti nūdienę misiją.

Pirmasis naujojo Walsinghamo Dievo motinos Personalinio Ordinariato ordinaras, kun. Keith Newton gimė Liverpulyje, Jungtinėje Karalystėje 1952 metais, yra susituokęs nuo 1973 metų su Gill Donnison ir turi tris vaikus. Baigęs anglikonų teologijos mokslus buvo įšventintas diakonu 1975 ir kunigu 1976 metais Chelmsford anglikonų vyskupijoje, dirbo įvairiose parapijose Anglijoje ir Afrikos žemyne. 2002 metais jį anglikonų vyskupu konsekravo tuometinis Kenterberio arkivyskupas George Carey. Pastaruosius aštuonerius metus Keith Newton buvo anglikonų Richborough vyskupas ir diecezinis vizitatorius Kenterberio arkivyskupijoje. Jį kartu su žmona į katalikų Bažnyčią priėmė Vestminsterio arkivyskupo augziliaras vysk. Alan Hope Vestminsterio katedroje š.m. sausio 1 dieną.

Naująjį Personalinį Ordinariatą šeštadienį įkūrė Tikėjimo mokymo kongregacija pagal popiežiaus Benedikto XVI 2009 metais paskelbtos Apaštališkosios konstitucijos „Anglicanorum coetibus“ normas. Personalinis Ordinariatas yra skirtas Anglijos ir Velso anglikonų bendruomenių tikintiesiems, su savo ganytojais pareiškusiems norą būti visiškoje tikėjimo bendrystėje su katalikų Bažnyčia. Ordinariatas yra kanoninė struktūra, suteikianti anglikonų tradicijos katalikų bendruomenėms galimybę katalikų Bažnyčioje puoselėti anglikonų liturgijos, dvasingumo ir pastoracijos paveldą.

Katalikų Bažnyčia jokiais atvejais vedusių vyrų nekonsekruoja vyskupais. Tačiau minėtoji Apaštališkoji konstitucija numato galimybę tam tikrais atvejais įšventinti katalikų kunigais anglikonų šventimus priėmusius vedusius vyrus. Šeštadienį Vestminsterio katedroje katalikų kunigais buvo įšventinti trys buvę anglikonų vyskupai: Keith Newton, Andrew Burnham ir John Broadhurst.

Svarbiausias jiems pavestas uždavinys yra katechetinis: parengti anglikonų tikinčiuosius, kurie su savo kunigais ruošiasi būti priimamais į katalikų Bažnyčią. Pirmosios anglikonų priėmimo į katalikų Bažnyčią apeigos įvyks per Velykas. Šeštadienį įšventintiems kunigams taip pat pavesta parengti savo bendruomenių anglikonų kunigus, kurie ruošiasi per Sekmines priimti katalikų kunigystės šventimus.

Kardinolas William Levada, Tikėjimo kongregacijos prefektas, sveikinimo laiške perdavė naujiesiems Personalinio Ordinariato katalikų kunigams, jų žmonoms ir vaikams popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį palaiminimą ir visus juos pavedė Walsinghamo šventovėse, Rytinės Anglijos Norfolko grafystėje, tiek anglikonų, tiek katalikų, ypatingai garbinamos Dievo Motinai, didžiųjų Anglijos ir Velso šventųjų ir kankinių globai.

Walsinghamo Dievo motinos Personalinio Ordinariato dangiškuoju globėju paskirtas palaimintasis Jonas Henrikas Newmanas.

  Kultūra ir visuomenė

  Vatikano    dokumentai

  Sinodas

  Ekumenizmas

  Šeima

  Jaunimas

  Teisingumas ir taika

  Politika

  Religija ir dialogas

  Mokslas ir etika

  Audiencijos ir    vidudienio malda

  Apaštalinės kelionės

 

 

 Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  > žinia

15/01/2011 18.02.28

Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčioje pradėjo gyvuoti pirmasis anglikonų tradicijos katalikų ordinariatas

Istorinė diena Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčioje: šeštadienį įkurtas Walsinghamo Dievo Motinos Personalinis Ordinariatas anglikonų tradicijos katalikams, įšventinti pirmieji trys Ordinariato kunigai (visi trys buvę anglikonų vyskupai), vienas jų, Keith Newton, popiežiaus Benedikto XVI paskirtas pirmuoju Walsinghamo Dievo Motinos Personalinio Ordinariato ordinaru.

Katalikų kunigystės šventimus šeštadienį Vestminsterio katedroje trims buvusiems anglikonų Bažnyčios ganytojams suteikė Anglijos ir Velso vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Vincent Nichols. Vestminsterio katalikų ganytojas šeštadienio įvykius pavadino istoriniais Visuotinės Bažnyčios gyvenimui, o Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčiai suteikta didžiulė garbė juose dalyvauti. Arkivyskupas Nichols dėkojo popiežiui Benediktui XVI už jo drąsų ir pranašišką gestą įkurti Personalinį ordinariatą. Jo galutinis tikslas, sakė arkivyskupas, yra priartinti regimą anglikonų ir katalikų Bažnyčių vienybę padedant joms geriau suprasti kaip jų tikėjimo ir gyvenimo paveldas galėtų viena kitai padėti sutvirtinti nūdienę misiją.

Pirmasis naujojo Walsinghamo Dievo motinos Personalinio Ordinariato ordinaras, kun. Keith Newton gimė Liverpulyje, Jungtinėje Karalystėje 1952 metais, yra susituokęs nuo 1973 metų su Gill Donnison ir turi tris vaikus. Baigęs anglikonų teologijos mokslus buvo įšventintas diakonu 1975 ir kunigu 1976 metais Chelmsford anglikonų vyskupijoje, dirbo įvairiose parapijose Anglijoje ir Afrikos žemyne. 2002 metais jį anglikonų vyskupu konsekravo tuometinis Kenterberio arkivyskupas George Carey. Pastaruosius aštuonerius metus Keith Newton buvo anglikonų Richborough vyskupas ir diecezinis vizitatorius Kenterberio arkivyskupijoje. Jį kartu su žmona į katalikų Bažnyčią priėmė Vestminsterio arkivyskupo augziliaras vysk. Alan Hope Vestminsterio katedroje š.m. sausio 1 dieną.

Naująjį Personalinį Ordinariatą šeštadienį įkūrė Tikėjimo mokymo kongregacija pagal popiežiaus Benedikto XVI 2009 metais paskelbtos Apaštališkosios konstitucijos „Anglicanorum coetibus“ normas. Personalinis Ordinariatas yra skirtas Anglijos ir Velso anglikonų bendruomenių tikintiesiems, su savo ganytojais pareiškusiems norą būti visiškoje tikėjimo bendrystėje su katalikų Bažnyčia. Ordinariatas yra kanoninė struktūra, suteikianti anglikonų tradicijos katalikų bendruomenėms galimybę katalikų Bažnyčioje puoselėti anglikonų liturgijos, dvasingumo ir pastoracijos paveldą.

Katalikų Bažnyčia jokiais atvejais vedusių vyrų nekonsekruoja vyskupais. Tačiau minėtoji Apaštališkoji konstitucija numato galimybę tam tikrais atvejais įšventinti katalikų kunigais anglikonų šventimus priėmusius vedusius vyrus. Šeštadienį Vestminsterio katedroje katalikų kunigais buvo įšventinti trys buvę anglikonų vyskupai: Keith Newton, Andrew Burnham ir John Broadhurst.

Svarbiausias jiems pavestas uždavinys yra katechetinis: parengti anglikonų tikinčiuosius, kurie su savo kunigais ruošiasi būti priimamais į katalikų Bažnyčią. Pirmosios anglikonų priėmimo į katalikų Bažnyčią apeigos įvyks per Velykas. Šeštadienį įšventintiems kunigams taip pat pavesta parengti savo bendruomenių anglikonų kunigus, kurie ruošiasi per Sekmines priimti katalikų kunigystės šventimus.

Kardinolas William Levada, Tikėjimo kongregacijos prefektas, sveikinimo laiške perdavė naujiesiems Personalinio Ordinariato katalikų kunigams, jų žmonoms ir vaikams popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį palaiminimą ir visus juos pavedė Walsinghamo šventovėse, Rytinės Anglijos Norfolko grafystėje, tiek anglikonų, tiek katalikų, ypatingai garbinamos Dievo Motinai, didžiųjų Anglijos ir Velso šventųjų ir kankinių globai.

Walsinghamo Dievo motinos Personalinio Ordinariato dangiškuoju globėju paskirtas palaimintasis Jonas Henrikas Newmanas.