Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2011 02 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

„Šaltinėlio“ privati mokykla: neriboti mokinio galimybių

Įvairūs atlikti tyrimai ir pats gyvenimas rodo, jog didžiausia visuomenės problema tampa idėjų, kūrybiškumo stoka, jog nebeužtenka tik sausų, iškaltų žinių, jaunimą reikia mokyti teorines žinias taikyti praktiškai.

Netylant diskusijoms, jog žinių visuomenė turi tapti kūrybine, idėjų visuomene, ne mažesnis rūpestis atsiranda stebint vaikų ir jaunimo, moksleivių ir mokytojų santykius.Taigi, kita būtina šiuolaikinės mokyklos sėkmingo darbo sąlyga – humanistiniai santykiai.

Žymus mokslininkas ir pedagogas, įkūręs humanistinę mokyklą ir visą gyvenimą propagavęs jos idėjas, Salva Amonašvilis teigia : „Nereikalingos mokyklos, kuriose toleruojami priešiški tarpusavio santykiai. Bet kodėl mums negyventi kaip dvasios didvyriams – be rietenų ir pykčio“.

Privatus švietimas Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, turi savo ypatumų. Šį kartą papasakosime apie Vilniaus „Šaltinėlio“ privačią mokyklą.

Šiek tiek istorijos

„Šaltinėlio“ privati mokykla įkurta 1993 metais. Mokyklos steigėjas – Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas. Pirmaisiais mokslo metais buvo tik dvi pradinės klasės, mokėsi 18 vaikų. Augo vaikai, augo ir mokykla, atėjo naujų mokinių ir mokytojų, susiformavo tradicijos. 1996  metais mokykla tapo pagrindine, o 2005 m. jai suteiktas vidurinės mokyklos statusas. Nedidelės klasės (iki 12–14 vaikų), jauki, estetiška aplinka, mokytojų profesionalumas ir dėmesys kiekvienam ugdytiniui, kūrybinių galių ugdymas – tai veiksniai, kurie skatina tėvus būtent čia leisti savo atžalas. Norėdami pasiteirauti, tėvai gali paskambinti : 8(5) 2526684, 8 698 82445  ir apsilankyti mokykloje.

Saugumas ir pagarba

Pasak mokyklos direktoriaus Rimanto Martinėlio, nedidelėse klasėse mokiniai jaučiasi saugesni, visada išgirsti ir pamatyti. O ir pats direktorius pažįsta kiekvieną savo ugdytinį, žino jų problemas ir pasiekimus, randa laiko pabendrauti su kiekvienu mokiniu. Neseniai pradinių klasių mokiniai kūrė rašinėlius apie savo mokyklą. Jie rašė, kad mokytojai čia geriau supranta vaikus, kad niekas nesityčioja nei dėl mokslų, nei dėl aprangos, nei dėl asmenybės išskirtinumo. Direktorius pasakoja, jog  buvo keletas paauglių (ir išskirtinai gabių, ir prasčiau besimokančių), kurie didelėse mokyklose turėjo rimtų psichologinių problemų, jautėsi pažeminti ir nesuprasti. Atėję į „Šaltinėlį“ jie atgavo pasitikėjimą savimi ir kitais, atsiskleidė jų meniniai gebėjimai. Žmogų atstumti, paniekinti jo kitoniškumą lengva, bet prisijaukinti, sudominti, įtraukti į kolektyvą – jau reikia pastangų. Džiugu, kad rezultatas tą darbą atperka. Psichologinis ir fizinis saugumas, pagarba kiekvienam žmogui –sąlygos darniam darbui ir mokslui.

Ypatingas dėmesys gabiesiems

„Šaltinėlio“ privati mokykla teikia klasikinį vidurinį išsilavinimą  (nuo parengiamosios iki 12 klasės). Nedidelės klasės ir profesionalūs mokytojai – bene svarbiausi kriterijai, leidžiantys taikyti individualias mokomųjų dalykų programas ir diferencijuotą mokymą. Vienas iš svarbiausių mokyklos tikslų – atrasti gabius vaikus ir juos tinkamai ugdyti. Pasak mokytojų, vaiko gabumai gali pasireikšti vienoje ar keliose mokslo, meno, sporto ar kitose srityse. Kiekvieno vaiko gabumai atsiskleidžia skirtingai. Standartinių mokymo metodų, vien tik pamokos nepakanka. Mokykloje sudaryta mokytojų, praktinės veiklos asmenų grupė, teikianti keleriopą individualią pagalbą mokiniams. Vieniems reikia padėti rengiantis brandos egzaminams, kitiems renkantis profesiją (specialybę), kai kuriems mokiniams trūksta praktikos taikyti teorines žinias, dar kiti  ruošiasi dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, olimpiadose, konkursuose – ir jiems reikia individualios mokytojo konsultacijos. Direktorius R. Martinėlis džiaugiasi, kad atsirado galimybė skirti stipendijas (tiksliau, nemokamą mokymą) vaikams ir jaunuoliams, įgijusiems teisę mokytis pagal „Gabių ir kūrybingų vaikų programą“.

Galimybė kurti meną

Šioje privačioje  mokykloje profesionalios dailininkės mokiniams dėsto odos ir keramikos meno specialybes. Menininkų, kurie dirba su oda ir šio meno moko vaikus, išties nedaug yra ir Vilniuje, ir visoje šalyje. „Šaltinėlio“ mokykloje mokiniai turi visas sąlygas ugdyti savo meninius gebėjimus, o mokytojai – kūrybingai dirbti. Jau ir taip nedidelės klasės per technologijų pamokas dar padalijamos pusiau, todėl mokytoja gali dirbti su kiekvienu mokiniu individualiai, jam patarti. Penktokus mokytoja išmoko, kaip odoje iškalti įvairių formų skylutes, kaip ją išdeginti, kaip pinti dekoratyvines virveles ir kaseles, vėliau vaikai gamina pieštukines, dėžutes, raktines, kaukes. Vyresniųjų klasių mokiniai jau imasi knygrišybos. Įrišti knygą – tai jau rimtas ir kruopštus darbas, reikalaujantis ir išmanymo, ir meninės nuovokos, ir atsakingumo. Siekiama išsaugoti bebaigiančias išnykti knygrišybos tradicijas, ugdoma pagarba knygai.

Nuo pradinių klasių mokiniai kuria darbelius iš molio. Tai įvairios figūrėlės, indai, nulipdyti virveline technika, miniatiūrinės pilys… Darbeliai čia pat klasėje išdegami ir glazūruojami. „Šaltinėlio“ mokyklos mokinių sukurti odos ir keramikos darbai ne kartą buvo eksponuojami įvairiose parodose. Penktokų sukurtų odos darbų paroda „Kaukių paradas“ vyko B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje, o vyresniųjų mokinių knygrišybos meno paroda  –Vilniaus m. savivaldybės vaikų bibliotekoje „Saulutė“. Lietuvos technikos bibliotekoje veikė paroda „Odos ir keramikos žaismas“. Dalyvaudami parodose vaikai pasijaučia reikšmingi, supranta, kad jų darbai vertinami rimtai, tai didelė paskata toliau kurti, dirbti, mokytis. Gal vaikai ir netaps menininkais, tačiau gyvenime pravers ir išmoktos technologijos, ir sugebėjimas iš mažos odos skiautelės ar molio gabalėlio sukurti meną. Be to, ne parodos, ne apdovanojimai svarbiausia, o ta kasdienė veikla, juk meninis ugdymas turi įtakos mokymosi motyvacijai, mokinių elgesiui, jų tarpusavio santykiams.

Apie projektinį mokymą

Ne vien žinių gausa, bet mąs­tančios ir kūrybingos asmenybės puo­selėjimas – toks mokyklos steigėjų ir čia dirbančių mokytojų pagrindinis tikslas, todėl savo darbe jie ieško naujų ugdymo formų ir metodų. Vienas iš jų – projektinis mokymas. Jau tradicija tapo kasmet rengti projektą „Seku seku pasaką“. Pradinukai ir priešmokyklinukai noriai mokosi sekti, vaidinti, dainuoti lietuvių ir kitų tautų pasakas, jas patys kuria ar iliustruoja. Nuoširdų vaikų darbą vainikuoja šventinė popietė. Pradinių klasių mokiniams įsimintinas ir projektas „Vilniaus legendos“. Vaikai keliavo po miestą, klausėsi legendų, patys mokėsi pasakoti, atliko įvairius kūrybinius darbus: Katedros aikštėje suskaičiavo grindinio plyteles ir, žinodami vienos plytelės matmenis, apskaičiavo aikštės plotį bei perimetrą. Saulėtą dieną naudodamiesi 1 metro ilgio lazdele „matavo“ skulptūrų, Šv. Jonų bažnyčios varpinės aukštį. Gražiai susipynė istorijos, pasaulio pažinimo ir matematikos žinios. Patiko vaikams ir projektas apie bites. Jie sužinojo, kokia bitės sandara, kuo naudingas medus, kokia bitininkystės istorija… Ir, žinoma, laižė medų. Projekto „Renesanso epocha mokykloje“ metu mokiniai šoko, demonstravo madas, kūrė Renesanso dvasią apspindinčius rankdarbius. Tokie projektai vienpusį mokymą paverčia aktyviu paties vaiko mokymusi. Pradinukai pratinami naudotis internetu, moksline literatūra, pavartyti įvairias enciklopedijas, analizuoti medžiagą ir daryti išvadas. Tai skatina savarankiškumą, neapriboja mokinio galimybių. Tokie įgūdžiai labai praverčia vyresnėse klasėse, kai užduotys tampa sudėtingesnės: mokiniai patys rengia parodas, ieško rėmėjų, kviečia svečius, organizuoja, rašo scenarijus. Štai dešimtokai drauge su lietuvių kalbos mokytoja dalyvavo „Baltų lankų“ leidyklos skelbtame konkurse –sukūrė kolektyvinį detektyvinį romaną. Taip svarstomos skaudžios socialinės problemos, mokomasi dirbti komandoje, ugdomas kūrybiškumas.

 „Šaltinėlio“ privačios mokyklos mokiniai džiaugiasi apdovanojimais iš Japonijos Pasaulinio vaikų piešinių konkurso „Už taiką“, iš Švedijos tarptautinio Astridos Lindgren literatūrinių kūrinių iliustracijų konkurso, tarptautinio rašinių konkurso „Europa mokykloje“, respublikinio mokyklų teatrų festivalio, tarptautinio matematikų konkurso „Kengūra“ bei „Kalbų Kengūra“, respublikinio meno festivalio „Verdenė“ ir kt. Ypač aktyviai šios mokyklos mokiniai dalyvauja vertimų ir kūrinių iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“. Jie verčia grožinės literatūros tekstus iš įvairių kalbų. Projektas skatina mokytis užsienio kalbų, atverti duris į gimtosios kalbos ir kultūros lobynus, formalų užsienio kalbų mokėjimą taikyti vertimo mene. Kartu vyksta ir tekstų iliustravimo įvairiomis technikomis konkursas.

Popamokinė veikla

„Šaltinėlio“ privačios mokyklos durys mokiniams ir jų tėveliams atvertos nuo 7.30 iki 18 val.  Kadangi mokiniai, ypač pradinių klasių, moky­kloje praleidžia daug laiko, didelis dėmesys skiriamas laisva­laikio ir papildomo ugdymo organiza­vimui. Po pamokų jaunesnieji vaikai, prižiūrimi mokytojų, ruošia namų darbus, žaidžia, bendrauja, nuvežami į baseiną ir parvežami. Vyresnieji mokosi užsienio kalbų (veikia anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbų fakultatyvai), užsiima sportu (krepšinio, šachmatų klubas) ar kūrybine veikla (gitaros, dailiųjų odos darbų ir keramikos, dailės studija, šokio ir judesio teatras, pianino ir dainavimo studija). Norintieji gali lankyti matematikų, įdomiosios chemijos, jaunųjų žurnalistų klubus, gilintis į informacinių technologijų sritį. 

Labai svarbus mokytojo, mo­kinio ir tėvų ryšys 

„Šaltinėlio“ privačioje mokykloje labai svarbus mokytojo, mo­kinio ir tėvų ryšys. Mokyklos vadovai kviečia tėvelius dažniau apsilankyti mokykloje, pabendrauti, pasidalyti gerąja gyvenimo patirtimi. O ir tėveliai, ypač pradinukų, rodo iniciatyvą,

padeda rengti vaikus koncertui, drauge vyksta į keliones. 

Mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad mokykloje dirba profesionalūs, dvasingi, mylintys vaikus mokytojai. Aukštą mokymosi motyvaciją turintys abiturientai puikiai išlaiko brandos egzaminus, įsitvirtina šalies ir užsienio universitetuose. Nesvarbu, kokią veiklos, studijų sritį ateityje rinktųsi jaunuoliai, – „Šaltinėlio“ privačioje mokykloje jie visada gaus tiek kvalifikuotą dalykinę paramą, tiek moralinį palaikymą. Mokytojų padrąsinanti šypsena suteikia sparnus mokinių kūrybai ir ateities darbams.

Vida Platūkienė

„Šaltinėlio“ mokyklos informacija


Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.