2011 03 03

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Diskusija: krikščionybė kaip kontrkultūrinis fenomenas

Tai pirmoji Bernardinai TV ciklo „Būti krikščionimi“ laida, parengta pagal diskusiją „Krikščionybė kaip kontrkultūrinis fenomenas“, vykusią 2011 m. vasario 18 dieną Vilniaus knygų mugėje. Diskusijoje dalyvavo kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis, poetas Antanas Šimkus, Fokoliarų judėjimo atstovas Nico Tros ir filosofas Andrius Navickas.

Surengti tokią diskusiją paragino visuomenėje egzistuojantis mitas, kad krikščioniškoji kultūra tėra dalykas, kurį reikia saugoti, puoselėti, idant būtų perduodamas iš kartos į kartą. Tačiau iš tikrųjų tradicijų puoselėjimas, krikščionybės įspraudimas į tam tikrus kultūrinių pavidalų rėmus atskleidžia tik vieną medalio pusę ir visiškai pamirštama kita, bylojanti apie Dievą, kaip veikiantį čia ir dabar, trykštantį gyvybe ir neišsitenkantį jokiuose mūsų sukurtuose standartuose.

Šiandien kontrkultūra yra tapusi populiaria sąvoka, apie kurią kalba visi, o vyraujanti vartotojiškoji kultūra šį terminą puikiai asimiliuoja. Būti prieš kažką yra labai madinga. Tad vienas iš ryškiausių šios diskusijos klausimų – kaip krikščionybė plaukia prieš srovę, kokia yra krikščioniškosios kontrkultūros specifika, išskirtinumas, lyginant su kitomis alternatyviosiomis kultūrinėmis reakcijomis. Taip pat, kokie iššūkiai laukia krikščionybės, siekiančios išlikti ir nepasiduoti įsukamai į vartotojiškumą ir vienadienį laikiškumą skatinančių tendencijų verpetą, nes, kaip teigė diskusijos dalyvis Antanas Šimkus, „Didysis kontrkultūrinis nuotykis yra savo laikysena teigti, jog egzistuoja nekintantys etiniai, moraliniai pasirinkimai.“

Kitose ciklo „Būti krikščionimi“ laidose kalbinsime įvairaus amžiaus, profesijų, išsilavinimo žmones, aiškindamiesi, ką jiems reiškia tikėjimas. Be to, šiame cikle atrasite laidas, kuriose apmąstomas krikščionybės ir kultūros santykis, diskutuojama apie atskiras krikščionybės tiesas.

Filmavo Kostas Kajėnas.