2011 03 04

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

„Saulėlydis Lietuvoje“ (I dalis). Miestelių idilės

Mokyklų tobulinimo centras 2001 m. sukūrė 110 min. trukmės keturių dalių mokomąjį filmą „Saulėlydis Lietuvoje“ (autoriai – Jonas Morkus ir Vaidotas Reivytis). Filme pateikiama informacija apie Lietuvos žydų kultūrą, lietuvių–žydų santykius, holokaustą. Be istorinių kadrų, dokumentų, daug gyvosios istorijos liudijimų, žmonių prisiminimų, vaidybinių elementų. 

„Miestelių idilės“ – pirmoji filmų ciklo dalis, trumpai pristatanti žydų atsikraustymo ir įsikūrimo Lietuvoje istoriją, jų kasdienybę ir šventines tradicijas, papročius, profesines veiklas. Filmo kūrėjų kalbintų žmonių atmintyje išlikę gražių ir kaimyniškų santykių su žydais prisiminimai perpinami su istorinių faktų bylojimais apie XX a. 4-o dešimtmečio pabaigoje stiprėti ėmusias antisemitines nuotaikas.