2011 03 09

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kun. Astijus Kungys OFM. Pelenų trapumas

Šiemet, kovo 8-ąją, antradienį, minėjome ne tik Tarptautinę moters dieną, bet ir Užgavėnes – kaukių, blynų ir laužų šventę. Tačiau katalikams kur kas svarbesnis trečiadienis po Užgavėnių – Pelenų diena, kuria pradedama Gavėnios prisikėlimo kelionė.

Įsijausti į Pelenų dienos prasmę krikščionims kviečia kun. Astijus Kungys OFM, Lietuvos mažesniųjų brolių (pranciškonų) provincijolas.

 

Svetainės lankytojų periodinė parama yra pagrindinis „Bernardinai.lt“ veiklos finansavimo šaltinis.

Šiandien ypač reikia Jūsų, mieli „Bernardinai.lt“ bičiuliai, pagalbos.

Taip, paremsiu