2011 03 09

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kun. Astijus Kungys OFM. Pelenų trapumas

Šiemet, kovo 8-ąją, antradienį, minėjome ne tik Tarptautinę moters dieną, bet ir Užgavėnes – kaukių, blynų ir laužų šventę. Tačiau katalikams kur kas svarbesnis trečiadienis po Užgavėnių – Pelenų diena, kuria pradedama Gavėnios prisikėlimo kelionė.

Įsijausti į Pelenų dienos prasmę krikščionims kviečia kun. Astijus Kungys OFM, Lietuvos mažesniųjų brolių (pranciškonų) provincijolas.