2015 03 10

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Dalai Lama XIV: „Remdami tiesą, laisvę ir demokratiją jūs parodėte neužmirštamą pavyzdį kitiems“

EPA nuotrauka

Kovo 10 d. dieną pasaulis prisimena 1959 metais įvykusį tibetiečių sukilimą prieš Kinijos agresiją, kai tūkstančiai taikių žmonių Tibeto sostinėje Lhasoje reikalavo, kad kinų ginkluotosios pajėgos pasitrauktų iš Tibeto regiono. Šis sukilimas buvo nuslopintas jėga, o po jo kinų ginkluotosios pajėgos ėmėsi brutalių veiksmų prieš tibetiečių tautą, jų kultūrą bei religiją. Nuo to laiko skaičiuojama daugiau nei vienas milijonas tibetiečių aukų. Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama bei tūkstančiai tibetiečių buvo priversti bėgti iš savo šalies.

Minint šią dieną, taip pat jau daugiau nei šešiasdešimt metų besitęsiančią Tibeto okupaciją ir tibetiečių kovą dėl laisvės grindžiamą tiesa ir smurto nenaudojimu, skaitytojams pateikiame archyvinių kadrų iš prieš dvidešimt metų vykusio Tibeto dvasinio ir politinio vadovo Dalai Lamos XIV vizito Lietuvoje.

Tibeto dvasinis ir politinis lyderis tremtyje, Nobelio taikos premijos laureatas (1989 m.) Dalai Lama XIV buvo vienas pirmųjų užsienio šalių vadovų 1990 metų balandį telegrama pasveikinęs Lietuvą atkūrus Nepriklausomybę.

1991-aisiais, praėjus pusantrų metų po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir vos pusmečiui po kruvinųjų Sausio 13-osios dienos įvykių, Dalai Lama XIV atvyko į Lietuvą drauge su mumis pasidžiaugti taikiu būdu iškovota laisve. Tai buvo vienas pirmųjų oficialių užsienio šalies vadovų vizitas Lietuvoje.

Tuo metu pasaulis mažai težinojo apie pusšimtį metų tautų kalėjime kankintą Lietuvą, o mes pro storą geležinę okupantų sieną negirdėjome Tibeto dejonių, nežinojome tiesos apie baigiamą sunaikinti tibetiečių tautą, religiją ir kultūrą.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas taikiu būdu Dalai Lamai ir visai okupuotai Tibeto tautai buvo lyg ženklas, kad jų pačių pasirinktas nesmurtinis kovos būdas prieš komunistinį Kinijos režimą veda teisinga linkme, ir netrukus tibetiečių tauta taip pat taps laisva…

Deja, Tibeto okupacija, tibetiečių tautos, religijos ir kultūros naikinimas tebesitęsia ir šiandien…

Susitikimuose su Lietuvos žmonėmis Dalai Lamos išsakytos mintys buvo padrąsinimo ir vilties žodžiai mums, tik ką susigrąžinusiems laisvę ir Tibeto tautai, kuri ir tais 1991 m. ir dabar, 2011-aisiais, vis dar yra praradusi laisvo apsisprendimo teisę.

Anuomet Lietuvos žmonėms Dalai Lama kalbėjo: „Aš sužavėtas tvirtu lietuvių liaudies, kuri penkiasdešimt metų kovojo už savo laisvę ir nepriklausomybę, pasiryžimu. Jūsų pastangos leido atkreipti viso pasaulio dėmesį į visų tautų apsisprendimo teisę. Didžiulį įspūdį man padarė nesmurtinės kovos, kurią jūs pasirinkote, kelias. Ir aš tvirtai tikiu nesmurtine kova moraliniais ir praktiniais sumetimais. Smurto panaudojimas prieš stiprią valstybę tolygus savižudybei. Vienintelė viltis išlikti tokioms šalims kaip mūsų – tai nesmurtinė kova besiremianti įstatymais, tiesa, ryžtingumu. Jūsų vaidmuo, kaip įkvepianti jėga, nesibaigs jums iškovojus laisvę

Aš visada tikėjau, jog smurtas turi būti sunaikintas, kad pasaulyje turi viešpatauti stabilumas ir amžina taika. Aš tikiu, jog Lietuva supranta, kaip svarbu bendradarbiauti su kitų šalių vyriausybėmis, kad ateityje būtų politinio ir ekonominio saugumo garantija ir laisvai veikti pagal savus moralinius principus ir neišsižadėti jų dėl trumpalaikių savanaudiškų tikslų. Likdami ištikimi teisingiems principams, kurie jums labai pravertė praeityje, remdami tiesą, laisvę ir demokratiją jūs parodėte neužmirštamą pavyzdį kitiems.

Aš labai laimingas dar ir todėl, kad jūsų pergalė, iškovota per teisumą, kantrumą, pasiaukojimą ir visų pirma – aukštos dvasinės kultūros dėka. Laimėjo tie principai, kuriais tikiu ir aš. Visas pasaulis džiaugiasi kartu su jumis.“

Reportažo autorius ir režisierius Aleksandras Jegorovas.