2011 03 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Nepriklausomybės dienos išvakarėse Vilniuje minimos Tibeto sukilimo metinės

Zenekos nuotrauka

Kovo 10 d. Vilniuje tradiciniu jau tapusiu piketu prie Kinijos ambasados, Tibeto vėliavos iškėlimu Rotušės aikštėje bei minėjimu Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure bus prisimintos 52-osios Tibeto nacionalinio sukilimo metinės.

Kovo 10 d. dieną pasaulis prisimena 1959 metais įvykusį tibetiečių sukilimą prieš Kinijos agresiją, kai tūkstančiai taikių žmonių Tibete reikalavo, kad kinų ginkluotosios pajėgos pasitrauktų iš Tibeto regiono. Šis sukilimas buvo nuslopintas jėga. Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama bei tūkstančiai tibetiečių buvo priversti bėgti iš savo šalies.

Kinijos armijos žvalgybos pranešimuose pripažįstama, kad liaudies išvadavimo armija vien Lhasoje ir jos aplinkinėse 1959 kovo-spalio mėnesiais nužudė 87 tūkst. Tibeto pasipriešinimo dalyvių. Nuo to laiko skaičiuojama daugiau nei vienas milijonas tibetiečių aukų.

Kinijos komunistų agresija nukreipta prieš tibetiečių tautą naikinant unikalią Tibeto kultūrą, gamtą ir religiją tebesitęsia ir šiandien.

Visi Nobelio taikos premijos laureato Dalai Lamos mėginimai dialogu spręsti Tibeto klausimą su Kinijos valdžia yra bevaisiai. Ir nors pasaulio bendruomenė yra ne kartą išreiškusi susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Tibete, Kinijos valdžia tai traktuoja kaip kišimąsi į jos vidaus politiką ir į jokį dialogą neina.

Tuo tarpu Dalai Lama siekia ne Tibeto nepriklausomybės nuo Kinijos, bet realios autonomijos, kuri garantuotų Tibeto kultūros bei religijos išlikimą.

Daugiau nei dešimt metų Vilniuje, solidarizuojantis su okupuota tibetiečių tauta, kovo10 d. rengiamas Tibeto sukilimo minėjimas. Viena iš šios idėjos iniciatorių buvo šviesaus atminimo rašytoja Jurga Ivanauskaitė.

Kovo 10 d. Vilniuje žmonės kviečiami jungtis ir išreikšti savo pilietinę poziciją bei paramą tibetiečių tautai ir kultūrai.

12. 00 val. piketas prie Kinijos liaudies respublikos ambasados (Algirdo g. 36, Vilnius).

17.00 val. Rotušės aikštėje bus iškelta Tibeto vėliava, skaitomas kasmetinis Dalai Lamos XIV laiškas skirtas Tibeto nacionalinio sukilimo metinėms.

18 val. – Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai, įėjimas iš Mažvydo bibliotekos pusės. Įėjimas laisvas) minėjimas, kuriame dalyvaus Seimo narė, tarpparlamentinės grupės ryšiams su Tibetu pirmininkė Dalia Kuodytė, Tibeto kultūros labdaros ir paramos fondo vadovas Gintaras Dručkus, Vilniaus universiteto Orientalistikos centro Indologijos studijų lektorius Vytis Vidūnas.

Vakaro metu bus parodyti du dokumentiniai filmai – „Dalai Lamos vizitas Lietuvoje“ pasakojantis apie 1991 metais, praėjus pusantrų metų po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir vos pusmečiui po kruvinosios Sausio 13-osios, įvykusį Dalai Lamos apsilankymą mūsų šalyje. Filmas „Kas iš mūsų liko“ – jaudinamas tibetietės pabėgėlės pasakojimas apie sugrįžimą į Tibetą ir jos slapta atneštą Dalai Lamos žinią savo tautiečiams.

Primename, kad Lietuva Tibeto klausimu laikosi bendros Europos Sąjungos pozicijos, kurios esmė – „vienos Kinijos“ politika, pagrįsta Kinijos teritorinio vientisumo pripažinimo principu. Tačiau Lietuva kartu su kitomis ES šalimis pasisako už Kinijos valdžios ir Dalai Lamos bei jo atstovų dialogą ir taikų santykių sureguliavimą, siekiant tvaraus sprendimo, gerbiant Tibeto kultūrą, religiją ir identitetą.