2011 03 13

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Alvydas Virbalis OFM. Bandymų ir malonės metas

Švenčiame pirmąjį Gavėnios sekmadienį.

Gavėnia – tai visų pirma malonės laikas, kai esame kviečiami atsiversti per atgailą, pasninką ir išmaldos davimą. Taip pat esame raginami žengti į dykumą. Į savo sielos dykumą.

Kuo dykumos motyvas, sutinkamas tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente, svarbus kasdieniame santykyje su Dievu ir kodėl gavėnios laikotarpiu turime atnaujinti pasitikėjimą Viešpačiu? Kuo Gavėnia svarbi kiekvienam, sekančiam paskui Kristų? Apie visa tai kunigas pranciškonas Alvydas Virbalis OFM.